De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verle(n)gd lokaal bestuur?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verle(n)gd lokaal bestuur?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Gemeenten werken in toenemende mate onderling samen. Het aantal publiekrechtelijke en privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden neemt steeds verder toe. Dit is onder andere het gevolg van de steeds verdergaande transities van taken en bevoegdheden van rijks- naar gemeentelijkniveau. Naast het besef van noodzaak om tot samenwerking over te gaan, bestaat er ook enige huiver. Gemeenten vrezen voor verlies van gemeentelijke autonomie. Deze vrees speelt voornamelijk bij raadsleden. Ook de gemeente Waalre, in het bijzonder de raad, is bezig met hoe zij de democratische legitimiteit bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kan borgen. Het gemeentebestuur is immers zelf verantwoordelijk voor borging van de democratische legitimiteit bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, aldus de wetgever. Voor de borging van de democratische legitimiteit zijn er op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen een aantal instrumenten toebedeeld aan raadsleden. In deze scriptie is een praktijkgericht juridisch onderzoek gedaan naar intergemeentelijke samenwerking en de daarbij behorende rol van de raad. Hoofdstuk 2 tot en met 5 gaan in op de theorie rondom intergemeentelijke samenwerking. Hoofdstuk 6 tot en met 9 gaan over de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van de gemeente Waalre. De democratische legitimiteit van die samenwerkingsverbanden wordt in die hoofdstukken beoordeeld. Ten slotte volgen er in hoofdstuk 10 de conclusies en aanbevelingen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersGemeente Waalre
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk