De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gewijzigde Wet op de Jeugdzorg (gesloten jeugdzorg)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gewijzigde Wet op de Jeugdzorg (gesloten jeugdzorg)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tot 01 januari 2008 werden civielrechtelijk geplaatste minderjarigen tezamen met strafrechtelijk veroordeelde minderjarigen in een JJI geplaatst. Veel betrokkenen waren van mening dat dit een ongewenste situatie was. Op 01 januari 2008 is de gewijzigde Wet op de Jeugdzorg (gesloten jeugdzorg) dan ook in werking getreden. Op grond van deze wet is de scheiding van civielrechtelijk en strafrechtelijk geplaatste minderjarigen en jongmeerderjarigen een feit.•Het probleem is echter dat er sinds de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet op de Jeugdzorg (gesloten jeugdzorg) bij verschillende uitvoerders (onder meer bij kinderrechters en jeugdrechtadvocaten) nog een aantal onduidelijkheden bestaan, over de juridische gevolgen van de gewijzigde wet voor de rechtspositie van civielrechtelijk te plaatsen en geplaatste minderjarigen en jongmeerderjarigen.•Uit het onderzoek is gebleken dat de juridische gevolgen voor de rechtspositie in principe positief zijn. De gewijzigde wet voorziet veelal in regelingen die de rechtspositie van civielrechtelijk te plaatsen en geplaatste minderjarigen en jongmeerderjarigen waarborgen. In tegenstelling tot het voorgaande blijkt uit de uitvoering van de gewijzigde Wet op de jeugdzorg (gesloten jeugdzorg) dat deze, met het oog op de rechtspositie van civielrechtelijk te plaatsen en geplaatste minderjarigen en jongmeerderjarigen, op een aantal punten nog verbeterd kan worden.•Om de rechtspositie te verbeteren zijn de volgende aanbevelingen gedaan:de gewijzigde Wet op de Jeugdzorg (gesloten jeugdzorg) aanvullen door een bepaling die regelt welke eisen er aan de instemmingverklaring van een gedragswetenschapper gesteld moeten worden en welke voorwaarden er gelden bij toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. Daarnaast zou voor de gedwongen gesloten plaatsing van jongmeerderjarigen in een gesloten setting aansluiting gezocht kunnen worden bij de Wet Bopz.

Toon meer
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool
PartnerKöller Advocatenkantoor
Datum2008-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk