De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar het effect van juridische instrumenten en trajecten, bij harde kern jongeren, ingezet door het Veiligheidshuis te Breda

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar het effect van juridische instrumenten en trajecten, bij harde kern jongeren, ingezet door het Veiligheidshuis te Breda

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek dat is gehouden heeft betrekking op de vraag in hoeverre resulteert de aanpak
van het veiligheidshuis en de trajecten die worden gevolgd in het voorkomen van recidive bij
harde kern jongeren, en in welke mate dragen juridische instrumenten hieraan bij? De
definitie van harde kern jongeren die het veiligheidshuis Breda gebruikt is de volgende:
jongeren van 12-18 jaar die zich stelselmatig schuldig maken aan onder meer zware strafbare
feiten. Crimineel gedrag maakt deel uit van hun leefpatroon. Zij zijn verantwoordelijk voor
een naar verhouding groot deel van de gepleegde criminaliteit.3
Binnen het veiligheidshuis in Breda wordt gebruikt gemaakt van een aantal juridische
instrumenten:
- de voorwaardelijke veroordeling met bijzondere voorwaarden. De voorwaarden die
opgelegd kunnen worden zijn terug te vinden in art. 14c Sr;4
- schorsing uit voorlopige hechtenis met bijzondere voorwaarden, art 80 Sv;
- het aanbieden van een transactie, krachtens art. 74 Sr jo. 77a Sr heeft de Officier de
bevoegdheid misdrijven waarop in de wet maximaal zes jaar gevangenisstraf is
gesteld en overtredingen te transigeren;
- PIJ maatregel, een maatregel die wordt opgelegd bij jongeren met een ernstige
geestelijke stoornis, art. 77s Sr;
- jeugddetentie, ook wel gevangenisstraf voor jongeren genoemd, art. 77i Sr;
- taakstraf, deze kan bestaan uit een leerstraf of een werkstraf, art. 77m Sr;
- geldboete, art. 77l Sr.
Als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling of bij schorsing uit
voorlopige hechtenis kunnen de volgende trajecten worden opgelegd:
- Individuele Trajectbegeleiding (ITB);
- Stelselmatige Dader Aanpak Jongeren (SDAJ- traject);
- sociale vaardigheidstraining;
- Multi Systeem Therapie (MST);
- Karam;
- Work- Wise;
- zelfstandigheidstraining;
- Kamertraining;
- jeugdreclassering.
Deze trajecten zullen in hoofdstuk vijf verder uitgewerkt worden.
Aan de hand van ketendossiers van harde kern jongeren die bestudeert zijn, interviews met
medewerkers van het veiligheidshuis in Breda, gesprekken met begeleiders van jongeren en
het bijwonen van overleggen kan geconcludeerd worden dat jeugddetentie op zich geen effect
heeft maar wel in combinatie met het traject Work- Wise. Verder blijkt het programma Karam
zeer effectief voor jongeren met een Marokkaanse of Islamitische achtergrond. Een taakstraf
blijkt geen effect te hebben op de mate van recidive, alle jongeren die een taakstraf opgelegd
hebben gekregen zijn weer teruggevallen in het criminele circuit. Tenslotte blijkt dat de
medewerkers van het veiligheidshuis zeer tevreden zijn over de manier van werken doordat er
gemakkelijk informatie uitgewisseld kan worden met de overige partners.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersVeiligheidshuis te Breda
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk