De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Belanghebbenden in Beeld' Wie is belanghebbende in familierechtelijke procedures?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Belanghebbenden in Beeld' Wie is belanghebbende in familierechtelijke procedures?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In familierechtelijke procedures bij de rechtbank is een belangrijke rol weggelegd voor de belanghebbenden, doordat aan hen een aantal belangrijke processuele rechten en verplichtingen toekomen. Binnen de familiekamer van de rechtbank te 's-Hertogenbosch levert de invulling van het begrip 'belanghebbende' bij de processuele handelingen voorafgaand aan de mondelinge behandeling problemen op, doordat het begrip 'belanghebbende' thans niet nader in de wet- en regelgeving is gespecificeerd. Binnen de familiekamer is de behoefte ontstaan om op grond van artikel 798 lid 1 Rv, overige wettelijke bepalingen, procesrechtelijke regelingen en jurisprudentie een specifieke invulling te geven aan het begrip 'belanghebbende' binnen de alimentatie-, adoptie- en civiele jeugdprocedures bij de rechtbank. Dit onderzoeksrapport beoogt met ingang van 1 juli 2011 een leidraad te bieden bij de invulling van het begrip 'belanghebbende' bij de processuele handelingen van de rechters, juridisch medewerkers en medewerkers van de griffie van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, sector civiel, afdeling familie- en jeugdrecht. In het onderzoeksrapport wordt allereerst toegelicht welke rechten en verplichtingen een belanghebbende heeft en vervolgens wordt per hoofdstuk ingegaan op hoe er volgens de juridische bronnen invulling dient te worden gegeven aan het begrip 'belanghebbende'. Aan de hand van het juridisch bronnenonderzoek volgt een conclusie, in de vorm van een opsomming van kenmerken waaraan bepaalde personen dienen te voldoen om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt.Tot slot bevat het onderzoeksrapport een aanbeveling voor de familiekamer van de rechtbank te 's-Hertogenbosch omtrent het opnemen van de eindconclusie (in de vorm van de opsomming) in de besluitenlijst en een aanbeveling omtrent de werkwijze die kan worden toegepast door de medewerkers van de familiekamer bij het beslissen of iemand al dan niet als belanghebbende kan worden aangemerkt.

Toon meer
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersRechtbank 's-Hertogenbosch, sector civiel, afdeling familie- en jeugdrecht
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk