De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Als alleen reguliere hulp niet lijkt te helpen

Een literatuurstudie en casestudie over ervaringen van getraumatiseerde veteranen met door paarden ondersteunde interventies

Open access

Rechten:

Als alleen reguliere hulp niet lijkt te helpen

Een literatuurstudie en casestudie over ervaringen van getraumatiseerde veteranen met door paarden ondersteunde interventies

Open access

Rechten:

Samenvatting

InleidingDit boekgaat over politieveteranenen militaire veteranen die deelnemen aan Equine Assisted Interventions.Tijdens deze interventies staat de communicatie tussen paard en menscentraal,met als doel fysieke en/of geestelijke gezondheidsklachten te verminderen en daarmee het psychosociaal functioneren in het dagelijks leven van mensen te verbeteren. Paarden kunnen heel goed invoelen wat er in ons omgaat en aanvoelen of we bijvoorbeeld stress ervaren. Vanuit dat aanvoelen geeft het paard communicatiesignalenaf, zogenoemde kalmerende signalen. Interventies met paarden vereisen desondanksdeskundige professionele begeleiding. Hierbij is kennis overpaardengedrag en over de communicatievormen diepaardenvan nature gebruikencruciaal (Thiel, 2012; 2015). Alleen dan kunnen deze signalen tenpositieve worden toegepasttijdens eeninterventie.Voor dit boekzijn we op zoek gegaan naar wat er precies gebeurt met veteranen tijdens hun deelname aan Equine Assisted Interventions. Wat ervaren zijin contact met het paard? Kunnen zij dat wat zij leren tijdens een interventieook plaatsen en gebruiken in hundagelijks leven, bijvoorbeeld in de omgang met lastige situaties? Merken zij dat gezondheidsproblemenverminderen?Om antwoord te krijgen op die vragen is,naast een systematische analyse van de internationale onderzoeksliteratuur over programma’smet Equine Assisted Interventions een casestudieuitgevoerd bij Stal Mansour1in Arnhem.Sinds 2017nemen getraumatiseerde veteranen via Stichting Hephaistos op deze locatie wekelijks deel aan een programma met Equine Assisted Interventions.Voor de literatuurstudie zijn die studies geïncludeerdwaarbijprogramma’s met Equine Assisted Interventionsvoor veteranen met geestelijke gezondheidsproblemen (in ieder gevalmet de diagnose Posttraumatische Stressstoornis) door de onderzoekers geëvalueerden beschrevenwerden. Op basis van een systematische analyse van deze literatuur is een overzicht gemaakt van de achtergrond en kenmerken van de deelnemers aanenvan de begeleidersvan de bestudeerde programma ́s. Ook is een overzichtgegenereerd van het doel, de opzet en de inrichting van de programma’s(soorten interventies en activiteiten), evenalsvan de uiteindelijke effectendie de deelnemers rapporteerden. Voor de casestudiebij Stal Mansour zijn in 2020/2021 de ervaringen van veteranen van Stichting Hephaistos onderzocht diesinds februari 2020 tot op heden wekelijksdeelnemen aan hetprogramma bij Stal Mansour(met name freestylegrondwerk).In september 2013 werd Stichting Hephaistos opgericht. In 2017 startte Stal Mansour voor Hephaistos het programma met Equine Assisted Interventions voorgetraumatiseerde veteranen. Lopende het onderzoek werktde Stichting voorhetvierde jaar samenmet Stal Mansour.Vooralsnog kunnen veteranen,gezien de beschikbare gelden,totmedio 2023 het programmabij Stal Mansour volgen. De groep mag maximaal vijftien deelnemers groot zijn.In totaal hebben vanaf 2013 tweeënvijftig deelnemersdeelgenomen aan de activiteiten van Stichting Hephaistos, waaronder (sinds 2017) bij Stal Mansour.

Toon meer
OrganisatieMinisterie van Defensie - NLDA
AfdelingFaculteit Militaire Wetenschappen
LectoraatMilitaire Bedrijfswetenschappen
Jaar2021
TypeBoek
ISBN9789493124141
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk