De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De krijgsmacht: een cruciale partner in nationale veiligheid

Civiel-militaire samenwerking op nieuwe leest geschoeid

Open access

De krijgsmacht: een cruciale partner in nationale veiligheid

Civiel-militaire samenwerking op nieuwe leest geschoeid

Open access

Samenvatting

De krijgsmacht is een cruciale partner in nationale veiligheid. De grondwet kan niet anders worden
geïnterpreteerd. Maar de Defensienota mist een strategisch fundament dat recht doet aan de
grondwettelijke taak van de krijgsmacht en maakt geen beredeneerde keuzen voor de bijdrage
aan nationale veiligheid. Civiel-militaire samenwerking wordt mede daarom nog te weinig in breed
perspectief beschouwd. De claim van essentieel en structureel ketenpartnerschap in nationale
veiligheid, zoals recent geuit door de ministers van Justitie en Veiligheid en
Defensie, komt daardoor onder druk te staan. Die claim rust te veel op slechts
bijstand en steunverlening. Civiel-militaire samenwerking mag geen resultante
zijn van een min of meer incidentele militaire inzet, maar zou het fundament
moeten zijn van structureel samen werken aan nationale veiligheid. Dit
artikel bepleit een veel strategischer Defensienota, een herbezinning op de
hoofdtaken van de krijgsmacht, in het bijzonder ‘de derde hoofdtaak’, en
de noodzaak te komen tot een landelijk Civiel-Militair Operatie Centrum.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieMinisterie van Defensie - NLDA
AfdelingFaculteit Militaire Wetenschappen
LectoraatKrijgswetenschappen
Gepubliceerd inMilitaire spectator KVBK, Breda, Vol. 190, Uitgave: 1, Pagina's: 40-55
Jaar2021
TypeArtikel
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk