De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bejegening in de Molenhof

ervaringen van zorgverleners in kaart gebracht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bejegening in de Molenhof

ervaringen van zorgverleners in kaart gebracht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Volgens Bosch (1998) staat de relatie tussen de zorgverlener en de zorgvrager centraal in de hulpverlening. Binnen deze relatie is bejegening belangrijk. Bejegening houdt volgens Hanegraaf (2011, p. 1) het volgende in: “Bejegening is de manier waarop de zorgverlener zich jegens de zorgvrager gedraagt. Aanwezige kennis en vaardigheden komen tot uiting in dit gedrag.”
In 2011 heeft een onderzoek plaats gevonden in woonzorgcentrum De Molenhof, waarin de ervaringen en belevingen van bewoners op het gebied van bejegening onderzocht en beschreven is. Om een compleet beeld te kunnen geven over de volledige zorg is dit vervolgonderzoek uitgevoerd.
Dit onderzoek naar de ervaring van zorgverleners met betrekking tot bejegening geeft inzichten weer die een bewustere houding ten opzichte van bejegening op het oog hebben. Door de perceptie van de zorgverleners te vergelijken met de ervaringen van zorgvragers (vanuit voorgaand onderzoek van Knol en Pouwels, 2011) wordt de bewustwording en daarmee de kwaliteit van zorg op het gebied van bejegening binnen woonzorgcentrum De Molenhof beïnvloed.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in woonzorgcentrum De Molenhof, waar in twee teams wordt gewerkt. De ervaringen met betrekking tot bejegening zijn onderzocht door het houden van twee focusgroepen. In totaal hebben dertien respondenten deelgenomen aan het onderzoek. De onderzoekspopulatie bestond uit verzorgenden met opleidingsniveau drie en zorgassistenten met opleidingsniveau één.
De resultaten wijzen uit dat de zorgverleners bekend zijn met het thema bejegening. De zorgverleners willen belevingsgericht werken, maar ervaren onder andere tijdsdruk hierin als belemmerend. Uit de vergelijking met voorgaand onderzoek, blijkt dat de ervaringen van zorgverleners en bewoners over het algemeen overeen komen. De normen en waarden aangaande omgang met zorgvragers zijn gelijk, al komt het bij de zorgverleners niet altijd tot realisatie van deze idealen.
Op basis van de analyse van het onderzoek zijn er aanbevelingen gedaan om te komen tot een meer bewuste en adequate bejegening waardoor de betreffende beleving van zorgverleners én zorgvragers positief kan worden beïnvloed.

Toon meer
OrganisatieViaa
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Health Care
LectoraatLectoraat Zorg en Zingeving
Datum2012-04-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk