De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mentaal welbevinden

Onderzoek naar mentaal welbevinden in een verpleeghuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mentaal welbevinden

Onderzoek naar mentaal welbevinden in een verpleeghuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van een cliënttevredenheidsonderzoek in verpleeghuis Altingerhof, waaruit bleek dat er niet genoeg aandacht werd besteed aan mentaal welbevinden. In dit onderzoek is een antwoord gezocht op de vraag wat dimensies zijn van mentaal welbevinden van cliënten met een chronisch somatische aandoening die verblijven op afdeling Tipakker in verpleeghuis Altingerhof. Ook is onderzocht hoe deze dimensies gesignaleerd kunnen worden. Het doel van dit onderzoek is erachter te komen hoe praktisch vorm gegeven kan worden aan de dimensies van mentaal welbevinden. In dit onderzoek heeft er eerst een literatuurstudie plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze literatuurstudie hebben er diepte-interviews plaatsgevonden met cliënten van afdeling Tipakker. Aan de hand van de analyse van de diepte-interviews zijn een aantal kernthema’s naar voren gekomen. Dit zijn spiritualiteit, autonomie, verlies, aandacht en vrijetijdsbesteding. Deze thema’s zijn te plaatsen bij de dimensies, zoals ze genoemd zijn in de literatuur. Vervolgens heeft er een focusgroep plaatsgevonden met zorgverleners van de desbetreffende afdeling. Aan de hand van de analyse van de focusgroep zijn een aantal kernthema’s naar voren gekomen.
De conclusie is, dat ouderen graag zelf willen beslissen hoe hun leven ingericht wordt. Ouderen willen graag een stuk eigen regie en autonomie behouden en hebben behoefte aan individuele aandacht. Op basis van de conclusies zijn de aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen zijn het werven van vrijwilligers, het doen van vervolgonderzoek en het gebruik van een biografische paragraaf in het zorgleefplan. In de discussie wordt inhoudelijk en methodologisch ingegaan op mogelijke tekortkomingen van het onderzoek.

Toon meer
OrganisatieViaa
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Health Care
Datum2012-06-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk