De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De christelijke identiteit...hoe geven we het vorm?

onderzoek naar wat er binnen de lessen van het CSG Het Noordik wordt gedaan aan de christelijke identiteit van de school

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De christelijke identiteit...hoe geven we het vorm?

onderzoek naar wat er binnen de lessen van het CSG Het Noordik wordt gedaan aan de christelijke identiteit van de school

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksverslag staat de christelijke identiteit van CSG Het Noordik centraal. Daarin heb ik mij toegespitst op de wijze waarop de onderbouw docenten van CSG Het Noordik de christelijke identiteit tot uiting brengen met betrekking tot het geven van de lessen. De directie van CSG Het Noordik wil de christelijke identiteit van de school waar blijven maken. Het doel daarvan is om met alle docenten binnen de school in gesprek te blijven over de christelijke identiteit. Het thema zingeving is daar een onderdeel van. Er moet nagedacht worden op welke wijze dit vormgegeven moet worden. Om die reden is in september 2012 de expertgroep Zingeving gestart, die zich met een team van vijf docenten bezig gaat houden om betekenis te geven aan dit thema. Voor mijn afstudeeropdracht heb ik gepoogd om de professionele attitude van de docenten van CSG Het Noordik ten aanzien van de christelijke identiteit van de school in kaart te brengen. Aan de hand daarvan heb ik mij in mijn aanbevelingen onder andere gericht op de expertgroep Zingeving, waarvan ik tevens zelf deel uitmaak, om duidelijkheid te geven over wat er momenteel op het gebied van de christelijke identiteit al wordt gedaan door de docenten. Aan de hand daarvan heb ik adviespunten gegeven, waar de expertgroep mee verder kan werken. Voor het verzamelen van de onderzoeksresultaten is er een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek gedaan. Het gaat om een beschrijvend onderzoek en de resultaten van het praktijkonderzoek zijn verzameld door middel van vijf gehouden interviews onder onderbouwdocenten binnen verschillende secties. Er zijn tijdens de interviews dezelfde gerichte vragen gesteld. Ondanks dat de vijf respondenten allemaal op dezelfde protestants-christelijke school werken, is door vier van de vijf respondenten niet bewust voor het christelijk onderwijs gekozen. Wat opvalt is dat alle vijf de respondenten de invulling van hun lessen vooral vormgeven door middel van belangrijke waarden, die ze tegelijkertijd ook in verbinding brengen met het christelijk onderwijs. Ondanks dat niet alle respondenten zichzelf als een christen beschouwen, worden de voordelen van de waarden die betrekking hebben op het christelijk onderwijs duidelijk onderstreept. Het valt op dat de respondenten de manieren van omgang als zeer belangrijk ervaren binnen hun lessen. Daarbij wordt er ook direct verbinding gelegd met termen die met deze omgang te maken hebben. Het gaat de respondenten niet om bezig te zijn met het 'christelijke verhaal'. Door de resultaten van de interviews toegespitst te hebben op het literatuuronderzoek, blijkt dat CSG Het Noordik vooral een diversiteitsschool is. Hierin gaat het vooral om de 'ontmoeting' die centraal staat, ondanks de verschillen tussen mensen in onze maatschappij. Verder worden de dagopeningen zeer gewaardeerd door de respondenten en blijkt dat de voorkeur uitgaat om actuele onderwerpen bespreek te maken met leerlingen. Door twee respondenten wordt echter aangegeven dat de dagopeningen niet door alle docenten serieus worden genomen.
Geconcludeerd kan worden dat geen enkele respondent bezig is om het 'christelijke verhaal' tot uiting te brengen binnen de lessen. Het christelijk onderwijs betekent voor hen vooral een manier van onderwijs is waarin de omgang het belangrijkst is. Verder is het duidelijk dat het gesprek omtrent de christelijke identiteit zelden wordt gevoerd. De respondenten hebben wat betreft het toelatingsbeleid ook niet het idee dat ze verplicht zijn om op één bepaalde manier invulling te geven aan het christelijk onderwijs. Dit wordt vooral gedaan vanuit eigen waarden. Uit de antwoorden van de respondenten is te stellen dat er vooral wordt gewerkt aan de persoonlijke ontplooiing van de leerling. Het gaat dan met name om de levensbeschouwelijke vorming. Wat betreft de levensbeschouwelijke activiteiten staan vooral het gedrag en het taalgebruik centraal. De christelijke identiteit van de school wordt volgens de respondenten vooral gekenmerkt door de vieringen op de school. Tot slot doen alle vijf de respondenten recht aan de omschrijving van de christelijke identiteit, waarin staat dat er in de school gebruik wordt gemaakt van dagopeningen. Hierin zijn de respondenten consequent. De respondenten geven aan dat ze prettig vinden dat ze de dagopening kunnen vormgeven op de manier hoe ze het zelf willen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnersChristelijke scholengemeenschap Het Noordik, locatie Noordikslaan te Almelo
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk