De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zelfstandig begrijpend lezen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zelfstandig begrijpend lezen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Na het bestuderen van de trendanalyses, van het begrijpend leesonderwijs, signaleert het team een
terugval bij de leerlingen in groep 7 en 8. Het groepsniveau van de groepen 4 t/m 6 kan in groep 7,8
niet worden gecontinueerd. Op basis hiervan wil het team gaan bekijken welke methode begrijpend
lezen passend is voor de basisschool, op meso niveau.
Middels dit onderzoek wordt de literatuur en de praktijk onderzocht op het terrein van begrijpend lezen
van de groepen 4 t/m 8. Bij het onderzoek in de praktijk is aandacht gegeven aan de ervaring van de
leerkrachten en van de leerlingen op de basisschool. De leerkrachten en leerlingen geven hun mening
aangaande het werken met twee methodes voor het begrijpend leesonderwijs, namelijk
Tekstverwerken en Nieuwsbegrip.
In de literatuur worden richtlijnen gegeven voor, onder andere, de aan te bieden teksten en
strategieën in de methode voor begrijpend leesonderwijs. Uit de literatuur blijkt dat het technisch
lezen, de woordenschat en de achtergrondkennis een belangrijke basis vormen voor het onderdeel
begrijpend lezen.
Voorts spreekt men in de literatuur, bij het geven van effectief begrijpend leesonderwijs, over een
ander essentieel onderdeel, namelijk het inzetten van de leerkrachtcompetenties. Een constructieve
leerkrachtcompetentie is het doorlopen van een effectief instructiemodel. Een andere belangrijke
leerkrachtcompetentie is het model staan bij de aan te leren vaardigheid.
In de praktijk wordt in groep 7 en 8, in het schooljaar 2010-2011, de methode Tekstverwerken en
Nieuwsbegrip structureel aangeboden aan alle leerlingen. Aan de hand van het leerlingvolgsysteem
van het afgelopen schooljaar zijn nog geen harde conclusies te trekken.
Middels het toepassen van de aanbevelingen zal het begrijpend leesonderwijs op een doeltreffende
wijze worden aangeboden in de basisschool. Vervolgens kan het leerlingvolgsysteem in het komende
schooljaar 2011-2012, en de daarop volgende jaren, opnieuw onder de loep worden genomen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk