De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek effectmeting

MEE Utrecht, Gooi & Vecht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek effectmeting

MEE Utrecht, Gooi & Vecht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

MEE Utrecht, Gooi & Vecht (MEE UGV) is een organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. MEE UGV geeft deze mensen informatie, advies of kortdurende ondersteuning zodat deze doelgroep een volwaardige plek in de maatschappij krijgt. Dit kan over de volgende levensgebieden gaan: wonen, dagbesteding en school, werk en inkomen, regelgeving en geldzaken, vrijetijd, empowerment en vrienden en relaties
MEE UGV registreert op dit moment hoeveel cliënten dienstverlening krijgen, hoeveel gesprekken er zijn en hoeveel diensten er worden geopend en afgesloten. Dit zegt meer iets over de kwantiteit en niet zozeer over de kwaliteit. Op dit moment wordt er meer en meer verlangd van instellingen dat zij kunnen aangeven dat wat zij doen ook rendement heeft. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de financiering van de instellingen. MEE UGV wordt gefinancierd uit de AWBZ en ook daarvandaan wordt verlangd dat MEE UGV meer laat zien met betrekking tot de effectiviteit die zij bereiken met de dienstverlening.
Daarom heeft MEE UGV besloten een onderzoek in te stellen om te kijken hoe effectiviteit gemeten kan worden en wat daar de resultaten van zijn.
Door MEE Infix is er een eerdere effectmeting gedaan, hier zaten enkele kanttekeningen aan. Toch zijn er, voor dit onderzoek van MEE UGV, enkele aspecten uit het onderzoek van MEE Infix overgenomen zodat het onderzoek verder ontwikkeld kon worden om tot een verbeterde manier van effectmeting te komen. Er is een vragenlijst ontwikkeld die de effecten van MEE UGV in beeld brengt, verdeeld over vijf leefgebieden: opvoeding en zelfredzaamheid, wonen, werk en leren, regelgeving en geldzaken en empowerment. De vragenlijst is telefonisch voorgelegd aan 60 cliënten die dienstverlening hebben gehad van MEE UGV. Er zijn twee teams van MEE UGV die de onderzoekers hebben geholpen bij de afname van de vragenlijst.
Concluderend kan gezegd worden dat het gebruik van een vragenlijst voor het meten van het effect van de dienstverlening van MEE UGV een bruikbaar en geschikt instrument is.
Cliënten hebben aangegeven dat er veel effecten zijn bereikt door de ondersteuning van MEE UGV. In de meeste gevallen zijn dit positieve effecten (voldoende, goed). De effecten die bereikt worden liggen verdeeld over de verschillende domeinen: Opvoedingen en zelfredzaamheid, werk en leren, regelgeving en geldzaken, wonen en empowerment.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersMEE Utrecht, Gooi & Vecht
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk