De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Omgangsadvisering: waardevol? : Kwalitatief onderzoek naar de waardering van zorgverleners betreffende omgangsadvisering door psychomotorisch therapeuten in de geriatrie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Omgangsadvisering: waardevol? : Kwalitatief onderzoek naar de waardering van zorgverleners betreffende omgangsadvisering door psychomotorisch therapeuten in de geriatrie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door verschillende oorzaken hebben veel zorgverleners in de geriatrie te maken met probleemgedrag van (dementerende) cliënten. Hoewel dit gedrag wordt beschouwd als een manier van communiceren, en vanuit die gedachte vaak verklaarbaar is, is het voor de zorgverlener mede door de hoge werkdruk moeilijk om hier goed mee om te gaan.
Veel van de psychomotorisch therapeuten (PMT-ers) die in de geriatrie werken, geven omgangsadviezen aan de zorgverleners. De wijze waarop dit gedaan wordt, verschilt: sommige PMT-ers werken zelfstandig en geven de adviezen direct aan de zorgverlener, in sommige instellingen wordt gewerkt met het PSOT, het psychosociaal ondersteuningsteam waarin de PMT-er participeert, dat adviezen geeft in een omgangsoverleg.
PMT-ers zijn in hun opleiding geschoold om mensen te observeren, hun gedrag te interpreteren en hieraan betekenis te verlenen. Vanuit deze achtergrond stellen zij de omgangsadviezen op, en is de verwachting dat deze adviezen de zorgverlener informatie en handvatten geven over de manier waarop zij met het probleemgedrag van de oudere om kunnen gaan.
Aan de hand van een semigestructureerde vragenlijst is in een interview aan 14 zorgverleners gevraagd in hoeverre de zorgverleners veranderingen in het contact met, het gedrag en de stemming van de cliënt hebben waargenomen nadat zij de adviezen zijn gaan toepassen. Daarnaast is gevraagd naar hun waardering betreffende de genoemde adviezen.
Uit het onderzoek blijkt dat er positieve veranderingen in het contact, het gedrag en de stemming van de cliënt gezien worden, en dat het geven van omgangsadviezen aan zorgverleners volgens hen een positieve invloed heeft op het probleemgedrag bij de cliënt. Daarnaast wordt zowel de omgangsadvisering als het omgangsoverleg als waardevol bestempeld door de zorgverleners.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk