De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Reach out : Samenwerking OGGZ en Huisarts

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Reach out : Samenwerking OGGZ en Huisarts

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen de GGD-Drenthe en de gemeentes van Drenthe is in 2005 een nieuwe vorm van hulpverlening ontstaan, de OGGZ (Openbare Geestelijke GezondheidsZorg).
De OGGZ houdt zich bezig met het verlenen van bemoeizorg aan een kwetsbare groep cliënten, daarnaast verwijst de OGGZ deze bepaalde groep cliënten door naar de reguliere hulpverlening.
De hulp die wordt gegeven vanuit de OGGZ is min of meer opgedrongen aan mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen. Deze problemen zijn dermate ernstig dat er in deze situaties niet wordt gewacht tot de cliënt zelf om hulp vraagt, maar gelijk wordt ingegrepen. Deze ernstige situaties zijn bijvoorbeeld ernstige vervuiling, deze ernstige vervuiling is dermate ernstig dat het de gezondheidstoestand van de cliënt schaadt. Deze cliënten worden ook wel zorgwekkende zorgmijders genoemd. Deze cliënten kunnen worden gemeld bij het OGGZ meldpunt. De meeste meldingen over zorgwekkende zorgmijders komen van familieleden, vrienden en buren. Maar 2% van de meldingen zijn afkomstig van huisartsen. De OGGZ heeft ervaren dat huisartsen niets of weinig van het bestaan van de OGGZ afweten. Veel huisartsen krijgen zorgwekkende zormijders op hun spreekuur of krijgen hier signalen over binnen van familieleden/buren. Het is voor de huisarts moeilijk en tijdrovend om veel energie in deze patiënt te steken, door bijvoorbeeld op huisbezoek te gaan. De huisarts heeft wel degelijk zorgen omtrent deze patiënt, maar weet niet bij welke hulpverleningsinstantie hij deze kan melden.
Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden die er zijn om in contact te komen met huisartsen en de bekendheid van de OGGZ onder de huisartsen. Om een duidelijk beeld te krijgen van deze mogelijkheden en de bekendheid van de OGGZ heb ik enquêtes afgenomen onder 70 huisartsen in Zuid Oost Drenthe, waarvan 9 huisartsen de enquête hebben ingevuld. Naast de enquêtes zijn er 3 interviews gehouden met huisartsen. Uit de gegevens van het OGGZ meldpunt werd het duidelijk dat deze 3 huisartsen zelf een melding hebben gedaan over hun patiënt bij de OGGZ.
Uit de enquêtes en de interviews is gebleken dat de OGGZ onbekend is onder de huisartsen. Om de OGGZ wel bekend te maken onder de huisartsen zijn er verschillende mogelijkheden om met hen in contact te komen. De mogelijkheden om in contact te komen met huisartsen zijn bijvoorbeeld foldermateriaal, een standaard brief, een voorlichting op locatie enz.
Al deze vormen van informatie verstrekking moeten volgens de huisartsen zo miniem mogelijk gehouden worden. Huisartsen hebben tijdens het onderzoek aangegeven dat ze veel informatiemateriaal ontvangen van verschillende bedrijven en instellingen. Om de huisarts in te lichten over een onderwerp moet de informatie kort en bondig zijn.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersGGD Drenthe en OGGZ, Assen
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk