De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kurzweil 3000

implementeren om te compenseren.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Kurzweil 3000

implementeren om te compenseren.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In mijn praktijkgericht onderzoek staat de vraag centraal hoe het programma Kurzweil 3000 doeltreffend voor leerlingen met dyslexie uit klas 1 en 2 op Rsg Stad en Esch kan worden ingezet.
Het doel van dit onderzoek is dan ook dat het programma Kurzweil doeltreffend, dat wil zeggen aansluitend op de ondersteuningsbehoeften van deze dyslectische leerlingen, aangeboden wordt op Stad en Esch.
Deze vraag en doelstelling worden in het theoretisch kader vanuit de literatuur belicht. Naast de implementatievoorwaarden vanuit de literatuur is ook onderzoek gedaan naar de ervaringen uit de praktijk van leerlingen die gebruik maken van Kurzweil, van de ouders van deze leerlingen en van de docenten die lesgeven aan deze leerlingen. Verder is er een beroep gedaan op de expertise van de zorgcoördinator van Stad en Esch. Ter verdieping van het onderzoek heeft er ook een interview plaatsgevonden met de zorgcoördinator van het Vechtdal College te Ommen.
Er wordt ingegaan op de definitie van dyslexie en de ondersteuningsbehoeften die leerlingen met dyslexie hebben. Het sociaal-emotioneel functioneren van de dyslectische leerlingen neemt ook een belangrijke plaats in. De inzet van dyslexie-ICT hulpmiddelen verhoogt eveneens het gevoel van competentie, bevordert het zelfvertrouwen en laat de leerling op zijn cognitieve niveau presteren (Van Gent, Janssen, e.a., 2010). Compenserende en dispenserende maatregelen bij leerlingen met dyslexie zijn volgens Dijksma (2009) in het voortgangsrapport Passend Onderwijs van belang.
De inzet van ICT zoals Kurzweil kunnen dus een zeer grote en belangrijke rol spelen voor leerlingen, mits op de juiste manier ingezet en geïmplementeerd.
Op Stad en Esch is dit echter nog een heikel punt, zo zal blijken uit de onderzoeksresultaten van de enquêtes. Wanneer er bij de interviews verder wordt gevraagd, wordt nog meer
duidelijk dat er te grote sprongen zijn gezet bij de implementatie van Kurzweil. Het onderzoek heeft, met name op het gebied van leerling- en docenttevredenheid, handvatten geboden ten behoeve van verdere ontwikkelingen en verbeteringen van de implementatie van het programma Kurzweil op Stad en Esch.
Verder komt uit het onderzoek naar voren dat zowel leerlingen als docenten bemerken dat Kurzweil wel degelijk aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van de dyslectische leerlingen op Stad en Esch, maar om de maximale ondersteuning te kunnen bieden is het echter noodzakelijk om aanpassingen in de implementatie te verrichten. Er zullen aanbevelingen worden gedaan om de valse start die gemaakt is drastisch aan te passen.
De aanbevelingen zullen door de Kurzweilwerkgroep, die in het leven geroepen is, in praktijk gebracht worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnerRsg Stad en Esch, Meppel en Diever
Datum2013-12-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk