De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Praktijkonderzoek onderwijsconcepten

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Praktijkonderzoek onderwijsconcepten

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding van dit onderzoek is de heersende behoefte aan een doorgaande lijn op het
gebied van pedagogisch en didactisch handelen, die al enige tijd heerst binnen de Tine
Marcusschool. Zij hebben daarom het voorstel gedaan voor een onderzoek, waarin
verschillende onderwijsconcepten worden onderzocht en vergeleken, gevolgd door een
aanbeveling ten aanzien van het onderwijsconcept dat het best bij de Tine Marcusschool
past.
Om de vraag, "Welk recent ontwikkeld onderwijsconcept komt het meest tegemoet aan de
eisen en wensen van de Tine Marcusschool?" te beantwoorden, zijn er vier
onderzoeksvragen opgesteld. Deze richten zich op de voor- en nadelen van de recent
ontwikkelde onderwijsconcepten, de ervaringen met een onderwijsconcept binnen cluster 2
scholen, de recent ontwikkelde onderwijsconcepten binnen het SBO en BAO en op de
wensen van de verschillende betrokken van de Tine Marcusschool.
Om tot een goede selectie van onderwijsconcepten te komen is de volgende definitie
gebruikt: "Een onderwijsconcept is de manier waarop het bereiken van de kerndoelen wordt
gerealiseerd. Het zijn afspraken over de organisatie van het onderwijs, de leeractiviteiten en
de evaluatie van het leerproces en de leerresultaten (Steenbergen-Penterman, Thijs, Voogt,
& Loenen, Februari 2008)."
De recent ontwikkelde onderwijsconcepten zijn: BAS+, GIP-XL, TOM, EVL, SlimFit en
SOMM-aanpak.
De voordelen van het werken met recent ontwikkelde onderwijsconcepten zijn:
- Zorgt voor doorgaande lijnen;
- Efficiënt gebruiken van de onderwijstijd;
- Biedt uitganspunten voor het creëren van optimaal klassenmanagement;
- Een onderwijsklimaat kunnen creëren waarbinnen er erkenning en aandacht is voor
de behoeften van de leerlingen;
- Zorgt voor meer flexibiliteit bij het werken met nieuwe ontwikkelingen;
- Creëren van meer plezier in het werk.
Mogelijke nadelen van het werken met een recent ontwikkeld onderwijsconcept zijn:
- Het betreft vaak een langdurig (meerjarig) en intensief traject;
- Vraagt soms grote veranderingen van de organisatie;
- Wijzigen van de visie van de school kan tot de consequenties behoren;
- Het kan tot afkeer en aversie leiden.
Een van de belangrijkste aanbevelingen is dat er, net als bij de benaderde scholen veel
aandacht wordt besteed aan het creëren van draagvlak tijdens de invoering van het gekozen
onderwijsconcept. De Tine Marcusschool blijkt in vergelijking met de geïnterviewde scholen
uniek in het doen van een vergelijking tussen verschillende onderwijsconcepten. Nadat er
een gedragen keuze wordt gemaakt, zal de onderwijsverandering langzaam moeten
plaatsvinden, zodat er voor alle werknemers tijd is om te wennen.
Het geven van een advies met betrekking tot één onderwijsconcept is nog niet mogelijk. Er
worden wel raakvlakken gesignaleerd met dat van GIP-XL, TOM en EVL, tevens behoort de
SOMM-aanpak tot de mogelijkheden, aangezien dit een op maat gemaakt traject betreft.
Voordat de Tine Marcusschool een definitieve keuze gaat maken, moeten zij goed nagaan
op welke aspecten zij een onderwijsverandering willen laten plaatsvinden en hierbinnen
zorgen voor gedragenheid van de heersende visie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk