De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Keuzes maken, wél of géén PMT

een kwalitatief onderzoek naar de indicaties waarop behandelaren cliënten verwijzen naar psychomotorische therapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Keuzes maken, wél of géén PMT

een kwalitatief onderzoek naar de indicaties waarop behandelaren cliënten verwijzen naar psychomotorische therapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij de GGZ in Emmen worden mensen behandeld met psychische klachten. Er zijn diverse behandelingen mogelijk die leiden tot herstel. Dit onderzoek gaat over de indicaties voor een verwijzing naar psychomotorische therapie (PMT).

Behandelaren bij de GGZ in Emmen kunnen cliënten verwijzen naar PMT. De afdeling PMT is afhankelijk van deze verwijzingen. Daarom is het van belang te achterhalen op basis van welke indicaties behandelaren cliënten verwijzen naar PMT. Dit is onderzocht in een kwalitatief onderzoek aan de hand van semigestructureerde interviews. Er hebben vier behandelaren deelgenomen aan dit onderzoek.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat behandelaren cliënten verwijzen naar PMT aan de hand van deskundigheid, ervaring en intuïtie. De wens van de cliënt speelt een wisselende rol. Daarnaast houden sommige behandelaren bij het verwijzen rekening met matching tussen therapeut en cliënt. Het verwijsprotocol speelt nauwelijks een rol. De kennis over de zorgprogramma's is, net als de kennis van PMT, beperkt. Behandelaren vragen aan de PMT meer zichtbaarheid en educatie. Er wordt aanbevolen om een PMT-er onderdeel te maken van het behandelteam, meer educatie en voorlichting over PMT te geven en om de indicaties voor PMT vanuit het protocol onder de aandacht te brengen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingPsychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnersHogeschool Windesheim
Datum2014-01-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk