De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoeksproject : 'Zijn kortdurende stages raadzaam?'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoeksproject : 'Zijn kortdurende stages raadzaam?'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op locatie De Beele, onderdeel van zorgorganisatie Pluryn, is onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van kortdurende stages: een stage van één of twee dagen per week, gedurende een half jaar. Het
onderzoek is uitgevoerd op één paviljoen van De Beele, namelijk de Klif. Hier wonen jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar met de problematiek Conduct Disorder (CD).
De onderzoeksvraag die centraal stond bij het onderzoek luidt:
Is het aan te raden om op orthopedagogisch behandelcentrum De Beele stagiaires in te zetten die één of twee dagen per week stage lopen gedurende een half jaar?
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruikt gemaakt van vier meetinstrumenten, namelijk enquêtes, signaleringslijsten, interviews en gesprekken, die zijn afgenomen bij hulpverleners,
stagiaires en de jongeren van de Klif.
Uit dit onderzoek is gebleken dat ruim driekwart van alle betrokkenen De Beele adviseert om kortdurende stages aan te bieden. Hier zit echter een aantal kanttekeningen aan. Om volgens de onderzoeksdeelnemers deze kortdurende stages mogelijk te maken, moet er worden voldaan aan een aantal voorwaarden, namelijk:
- Er moet binnen het team overeenstemming komen over de indeling van de stage-uren.
- De doelstelling van de stage moet een oriëntatiestage zijn, waarbij de taken, van een stagiaire die een kortdurende stage vervult, duidelijk moeten worden vastgelegd.
- Er moet een strengere selectieprocedure komen, waarbij met name wordt gekeken naar de motivatie, de houding en karaktereigenschappen van de stagiaire.
- Er moet rekening worden gehouden met de leefgroep waarop de stagiaire wordt geplaatst. De jongeren op de leefgroep moeten makkelijk met nieuwe personen om kunnen gaan.
- De roosters van de stagiaire en de stagebegeleider dienen op elkaar te worden afgestemd.
- Er dient maximaal één kortdurende stage tegelijkertijd per leefgroep vervuld te worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersPluryn, locatie De Beele te Voorst
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk