De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Evaluatie door casemanagers dementie: een explorerende praktijkstudie naar vormen en inhoud

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Evaluatie door casemanagers dementie: een explorerende praktijkstudie naar vormen en inhoud

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond Deze praktijkgerichte explorerende studie beoogt inzicht te geven in dewijzewaarop
casemanagers dementie vorm en inhoud geven aan de evaluatie van hun begeleiding van het
informele zorgnetwerk.
Methode Er is gebruik gemaakt van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden,
uitgevoerd onder 57 casemanagers dementie, verbonden aan drie verschillende dementienetwerken.
Resultaten De kwantitatieve en kwalitatieve data zijn ondergebracht in vier thema’s: (1) houding
ten aanzien van evaluatie, (2) vormen van evaluatie, (3) uitvoering van evaluatie en (4) inhoud van
evaluatie. Er bestaat diversiteit in vorm en inhoud van het evalueren door casemanagers met cliënten
enmantelzorgers. Casemanagers erkennen het belang van een tussentijdse- en eindevaluatie,
maar het ismoeilijk daarmethodisch vorm aan te geven. Belemmeringen die casemanagers
ervaren, hebben te maken met cliënt- en professionalfactoren en laten hierin diverse aspecten
zien.
Conclusie Casemanagers evalueren vooral informeel en doorlopend om hun begeleiding op de
behoeften van cliënt en mantelzorger af te stemmen. In mindere mate gebruiken casemanagers
evaluatie om de kwaliteit van hun handelen systematisch te toetsen. Een vervolgdiscussie over
vorm en inhoud van evalueren dientmet casemanagers en cliënten op individueel, professioneel
en maatschappelijk niveau gevoerd te worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Gezondheid en Welzijn
LectoraatInnoveren in de ouderenzorg
Gepubliceerd inTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie Springer Link, Vol. 48, Uitgave: 3, Pagina's: 100-111
Datum2017-03-17
TypeArtikel
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk