De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leesstrategieën voor leerlingen in het eerste leerjaar Duits

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leesstrategieën voor leerlingen in het eerste leerjaar Duits

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over leesstrategieën die gebruikt kunnen worden bij het lezen van
Duitse teksten. Het gaat hierbij om lezers die in hun eerste leerjaar zitten wat het vak Duits
betreft. Duits is hun derde vreemde taal. Het voornaamste doel van het onderzoek is het
vinden van een leesstrategie die door veel leerlingen als nuttig en motiverend zou worden
ervaren.
Hiervoor heb ik een actie-onderzoek opgezet. De deelnemers van mijn onderzoek zijn
tweede-klas leerlingen van de richting vmbo-t/havo. Twee klassen met in totaal 55
leerlingen hebben deelgenomen aan het onderzoek. Bij aanvang van het onderzoek heb ik
een nulmeting gedaan. Hiermee wilde ik achterhalen hoe de leerlingen het lezen tot dan
toe ervoeren zonder doelgericht leesstrategieën aangereikt gekregen te hebben. Daarna
volgde de interventie: het aanreiken van leesstrategieën. Vervolgens wilde ik weten of er
iets verandert was in de beleving van de leerlingen door het aanreiken van de strategieën.
Hierbij kwam naar voren dat de leerlingen zich iets meer tevreden voelden ná het
aanreiken van de strategieën.

Hierbij kwam naar voren dat de leerlingen zich iets meer tevreden voelden ná het
aanreiken van de strategieën.

Tenslotte wilde ik weten welke van de aangereikte strategieën het meest populair
gevonden zou worden. Of aansluitend bij mijn onderzoek, welke strategie door de
leerlingen als meest nuttig en motiverend beoordeeld zou worden. Dit is de strategie
Gericht op zoek gaan naar informatie in de tekst geworden.

De conclusie die ik kon trekken is dat de leerlingen leesstrategieën doorgaans nuttig
vinden, maar niet elke strategie als even zinvol en motiverend ervaren. Uiteraard waren er
individuele verschillen en voorkeuren. Desondanks was er wel één strategie die door een
heel groot deel van de leerlingen als nuttig en motiverend werd ervaren. Daarom zie ik de
strategie Gericht op zoek gaan naar informatie in de tekst als een universeel gereedschap
dat ik mijn leerlingen in de toekomst aan zal bieden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingLerarenopleiding Duits
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnersHet Twickel College, Hengelo
Datum2015-07-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk