De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe ziet mijn wijk er in 2040 uit?

lessenserie over leefbaarheid in relatie tot demografische veranderingen in de eigen leefomgeving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe ziet mijn wijk er in 2040 uit?

lessenserie over leefbaarheid in relatie tot demografische veranderingen in de eigen leefomgeving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onze scriptie1 heeft als onderwerp de demografische ontwikkelingen in de gemeente Hellendoorn van 1900 tot 2040 en de invloed daarvan voor het ruimtelijk beleid van de gemeente Hellendoorn. Ruimtelijk beleid heeft tot doel de leefbaarheid van een gebied te waarborgen of te vergroten2. Leefbaarheid is zoals de scriptie terecht aangeeft niet een eenduidig begrip. Voor de scriptie werd de volgende definitie gebruikt:

'Leefbaarheid is de mate van aantrekkelijkheid en of geschiktheid van een gebied om te wonen of te werken'.

In deze lessenserie willen we het begrip leefbaarheid concretiseren. Want wat betekent het nu voor de leefbaarheid als de samenstelling van de bevolking verandert? De vertaalslag wordt gemaakt van leefbaarheid naar voorzieningenniveau.

Een voorziening is een formele dienst die direct gericht is op de consument3. Het aantal en de hoogte van de voorzieningen van een plaats noem je het voorzieningenniveau.
Om het voorzieningenniveau te bepalen let je op vier soorten voorzieningen onderwijs, medische zorg, winkels en sport/ontspanning4. Ook in deze lessenserie worden deze vier categorieën voorzieningen gebruikt. We hebben voor de vier soorten voorzieningengroepen gekozen omdat de leerlingen deze groepen voorzieningen kennen en omdat van iedere groep wel voorzieningen terug te vinden zijn in de gemeente waarin de leerlingen wonen.

De lijst met mogelijke voorzieningen passend bij de hierboven genoemde categorieën is zeer lang. Voor deze lessenserie hebben we ervoor gekozen om onderstaande voorzieningen (tabel blz. 5) in kaart te brengen. De redenen dat we voor deze voorzieningen gekozen hebben zijn:

1. De voorzieningen zijn bekend bij leerlingen uit 3VMBO.
2. De meeste van de genoemde voorzieningen zullen aanwezig zijn in de eigen woonplaats van de leerling of in de nabije omgeving (dorp/stad binnen een straal van 15 km.)

Uiteindelijk heeft de onderzoeksopdracht niet tot doel om uitputtend te zijn, maar
leerlingen te leren om een onderzoek uit te voeren en verbanden te leggen tussen de begrippen
demografie en voorzieningenniveau.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk