De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wiskunde A of wiskunde C?

een overzicht van de verschillen tussen wiskunde A en C in het vernieuwde examenprogramma ten behoeve van leerlingen uit 3 VWO

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wiskunde A of wiskunde C?

een overzicht van de verschillen tussen wiskunde A en C in het vernieuwde examenprogramma ten behoeve van leerlingen uit 3 VWO

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is geschreven in het kader van een afstudeerwerk voor de lerarenopleiding wiskunde aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Het doel van dit werk is om een duidelijke en betekenisvolle uitleg te geven over de verschillen tussen wiskunde A en C voor leerlingen uit 3 VWO.
Niet alleen vakinhoudelijk maar ook gericht op vervolgopleidingen.
Deze leidraad is bestemd voor leerlingen en docenten van het Bonaventuracollege te Leiden en zal daarom toegespitst zijn op de profielmogelijkheden binnen deze school. Een keuze tussen wiskunde A en C is alleen mogelijk binnen het profiel C & M. Binnen dit profiel kan niet gekozen worden voor biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde B, M&O of economie.

In de afgelopen jaren was wiskunde C een soort ‘light’-versie van wiskunde A. De leerlingen die echt niet goed waren in wiskunde kozen hiervoor. Het vak sloot niet goed aan bij de vervolgopleidingen. Dankzij de vernieuwingen heeft wiskunde C een eigen identiteit en heeft het een goede aansluiting gekregen bij de vervolgopleidingen. Ook het examenprogramma van wiskunde A is, hoewel minder ingrijpend, veranderd. Vanwege het feit dat de keuze tussen wiskunde A en C nu niet meer bepaald gaat worden door het feit of je wel of niet goed bent in wiskunde, maar juist door je capaciteiten, interesses en studiekeuze is het belangrijk te weten wat de inhoud van beide vakken is.
Door middel van het verdiepen in de motieven die geleid hebben tot de vernieuwingen wordt meer inzicht verkregen in de betekenis van deze vernieuwingen voor de vakken. Deze betekenis kan gebruikt bij het aangeven van de verschillen tussen wiskunde A en C.

Door het bestuderen van o.a. het eindrapport cTWO(2014), het visiedocument ‘Rijk aan betekenis’(cTWO,2007) en de syllabi voor de examens 2015(College voor Examens,2007) en 2018(College voor Examens,2014) wordt er gekeken naar de veranderingen die plaatsvinden in het examenprogramma.
Om de vakinhoudelijke verschillen voor de leerlingen inzichtelijk te maken wordt een proefles gemaakt op het niveau waarop ze zich nu bevinden. De uitgebreide beschrijving van de veranderingen en het nieuwe programma voert te ver om aan leerlingen voor te leggen maar is wel van belang voor de vakgroep.

De studierichting waar een leerling voor wil kiezen is van primair belang voor de profielkeuze. In eerste instantie zullen alle universitaire-en hbo-opleidingen beschreven worden waarin wiskunde A een verplicht examenvak is. Vervolgens wordt er gekeken naar de inhoud van alle bachelor opleidingen om te onderzoeken of wiskunde en/of statistiek onderdeel hiervan uitmaken.

Als het overzicht volledig is zal het voorgelegd worden aan de vakgroep, de discussie en feedback die hierop volgen worden verwerkt in dit afstudeerwerk en in de afsluitende conclusie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingLerarenopleiding Wiskunde
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk