De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Alles telt, reken maar! : Over verbeteringen in het rekenonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Alles telt, reken maar! : Over verbeteringen in het rekenonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Naar aanleiding van onvoldoende eindopbrengsten op basisschool 'de Paedwizer', voor het vakgebied rekenen en wiskunde is er onderzoek gedaan naar manieren om het rekenwiskunde onderwijs te verbeteren.
De werkwijze van de leerkrachten is nader bekeken, om vast te kunnen stellen op welke manier er les gegeven wordt op 'de Paedwizer'.
Bij het onderzoek zijn nog twee basisscholen betrokken, te noemen 'it Haskerfjild' en 'de Arke'. Deze scholen hebben een voldoende tot ruim voldoende eindopbrengst voor rekenwiskunde. De vraag wat er op deze scholen wordt gedaan om dat resultaat te bereiken was hierin cruciaal. Een opvallend verschil was daarbij de aandacht voor het automatiseren. Hierover zijn schoolbrede afspraken gemaakt.
Vanuit de literatuur zijn er adviezen beschreven die de leerkrachten handvatten bieden om hun lessen voor te bereiden. Dit met als doel om de rekenles te verrijken en uiteindelijk de eindopbrengsten voor rekenwiskunde tot een ruim voldoende resultaat te leiden.
Er is veel aandacht voor het realistisch rekenonderwijs dat vanaf de jaren '70 populair is geworden. Rekenmethoden hebben het lesaanbod daarop afgestemd. De meeste leerlingen kunnen met deze benadering van het rekenonderwijs uit de voeten. Zwakke rekenaars hebben echter meer begeleiding nodig. Realistisch rekenonderwijs doet een beroep op vele leerlingvaardigheden zoals: leesvaardigheid, leesbegrip, inzet strategieën, durven falen. Aan de leerkracht de taak om deze leerlingen effectief te begeleiden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk