De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eigen kracht-conferenties in beeld

een onderzoek naar de tevredenheid, opbrengsten en werkzame elementen van de eigen kracht-conferenties in de periode 1 augustus 2013 – 1 juli 2015

Rechten:

Eigen kracht-conferenties in beeld

een onderzoek naar de tevredenheid, opbrengsten en werkzame elementen van de eigen kracht-conferenties in de periode 1 augustus 2013 – 1 juli 2015

Rechten:

Samenvatting

De Eigen Kracht Centrale organiseert sinds 2001 zogeheten Eigen Kracht-conferenties (EK-c’s). Tijdens een EK-c wordt door familie, samen met hun netwerk, besloten over wat zij nodig hebben aan hulp en steun om problemen van iemand in de familie te kunnen oplossen. De Eigen Kracht Centrale werkt hiermee aan een samenleving waarin participatie en samenredzaamheid van burgers centraal staan en waarin burgers zeggenschap hebben en houden over hun eigen leven (Eigen Kracht Centrale, 2015).
In opdracht van de Eigen Kracht Centrale is dit onderzoek uitgevoerd met als doel de tevredenheid en ervaren opbrengsten van deelnemers van EK-c’s te meten. Deze metingen worden steeds voor een afgesproken periode belegd bij een hogeschool, als onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Deze metingen zijn van 2011 tot 2013 door Saxion-Hogescholen uitgevoerd (Oosterkamp-Szwajcer & de Swart, 2012; Oosterkamp-Szwajcer, Gramberg, & Holsbrink-Engels, 2014). Vanaf 2013 zijn deze metingen uitgevoerd door Hogeschool Windesheim Flevoland.
Het onderzoek heeft betrekking op Eigen Kracht-conferenties die in de periode 1 augustus 2013 – 1 juli 2015 in heel Nederland hebben plaatsgevonden. De dataverzameling bestaat uit een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. In een eerste meting direct na afloop van de EK-c hebben respondenten (n = 4178) met behulp van een schriftelijke vragenlijst hun waardering gegeven voor de conferentie in zijn geheel, de Eigen Kracht-coördinator en het plan dat tijdens de conferentie is opgesteld. In een tweede meting zijn respondenten (n = 554) in een semigestructureerd telefonisch interview bevraagd over hun ervaringen met betrekking tot de opbrengsten van de EK-c en de werkzame elementen hierbij.
Resultaten laten zien dat deelnemers van EK-c’s over het algemeen tevreden zijn over (onderdelen van) de conferentie. De conferentie wordt gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van een 7,6, de EK-coördinator met een 7,9 en het plan met een 7,7. Daarbij heeft de conferentie volgens de meeste deelnemers een positieve opbrengst. Zo is er dankzij de EK-c (weer) zicht op en contact met het netwerk en voelt men zich gesteund doordat er gepraat kan en mag worden over problemen en mogelijke oplossingen vanuit het sociale netwerk. Waar een EK-c minder positieve opbrengsten heeft, lijkt dit te wijten aan het gebrek aan motivatie en bereidheid van betrokkenen om de nodige hulp en ondersteuning te bieden. Hiermee lijkt sociale steun een belangrijk mechanisme voor het succes van een Eigen Kracht-conferentie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
LectoraatKlantenperspectief in ondersteuning en zorg
Datum2016-02-15
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk