De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik hoor het wel... maar ik versta het niet

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ik hoor het wel... maar ik versta het niet

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Integratie van geluiden tot samenhangende en herkenbare patronen middels 'bottom-up'
en 'top down' processen, is essentieel om goed auditief te functioneren en tot
spraakverstaan te komen (Brokx en Snik, 1999). Als die geluiden fonemen zijn en bijdragen
aan het fonemisch bewustzijn, maar door zwak spraakverstaan niet of slecht auditief
verwerkt worden, dan kan er in het aanvankelijk leesproces lesstof gemist worden. Nu zijn er
bij de auditieve verwerking verschillende processen betrokken: lokalisatie van geluid,
auditieve discriminatie, auditieve patroonherkenning, temporele aspecten, waarnemen van
competerende en gedegradeerde akoestische signalen.
Wanneer er problemen zijn in één of meerdere van genoemde processen, kan er sprake zijn
van een auditief verwerkingsprobleem. De verschillende processen geven aan dat het om
een heterogene groep gaat die men in subgroepen kan onderverdelen. Deze onderverdeling
is ook voor kinderen getoetst zodat men een onderscheid kan maken tussen kinderen met
verschillende auditieve verwerkingsproblemen om uiteindelijk de interventie meer individuspecifiek
te maken.
Het waarnemen van fonemen die elkaar snel opvolgen vereist voor een kind meer
concentratie dan bij volwassenen. Wanneer er sprake is van een auditief
verwerkingsprobleem, dan kunnen er problemen ontstaan in leren lezen en spellen. In het
aanvankelijk leesproces speelt het fonemisch bewustzijn een belangrijke rol. Als er sprake is
van een auditief verwerkingsprobleem dan dient de leerkracht bij de ontwikkeling van het
fonemisch bewustzijn rekening te houden met dit gegeven.
Het auditieve proces is maar een klein, ofschoon belangrijk, onderdeel van luisteren, leren
en communiceren. Maar als de klacht primair auditief is, dan geeft dit al richting aan het feit
in welke modaliteit men moet zoeken (Musiek et al., 2005).
Uit dit onderzoek blijkt dat er nog te weinig bekend is in het onderwijsveld over deze problematiek waardoor de signalering te wensen over laat. Aan de andere kant is het
moeilijk om deze problematiek vast te stellen. Reden is de gecompliceerde wisselwerking
tussen 'bottom-up' en 'top-down' processen. Multidisciplinaire diagnostiek is hierin
noodzakelijk. Signaleren is belangrijk en leerkrachten in het basisonderwijs kunnen hier een
grote bijdrage leveren en hun maatregelen treffen wanneer men een vermoeden heeft van
een 'Auditief Verwerkingsprobleem'.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk