De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Graphic organizers

verbetering van leesvaardigheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Graphic organizers

verbetering van leesvaardigheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek gaat in op de effectiviteit van Graphic Organizers en of het gebruik van dit hulpmiddel leidt tot een verbeterde leesvaardigheid. Een Graphic Organizer is een visueel hulpmiddel dat tekstverbanden en tekststructuur in beeld brengt.
Het onderzoek is uitgevoerd op het praktijkonderwijs, waar veel leerlingen kampen met een ernstige leesachterstand. Gedurende een viertal weken werd er intensief aandacht besteed aan technisch en begrijpend lezen met behulp van teksten corresponderend met het niveau van de leerlingen en Graphic Organizers.

Bij aanvang van het onderzoek werd er bij beide onderzoeksgroepen een nulmeting gedaan door middel van een toets. Vervolgens werd er in de lessen aandacht besteed aan het technisch en begrijpend lezen. Een deel van de onderzoeksgroep kreeg hierbij ook training in het gebruik van de Graphic Organizer. Aan het eind van de vier weken kreeg de gehele onderzoeksgroep een eindtoets. Deze eindtoets was hetzelfde opgebouwd als de nulmeting. De scores die op de eindtoets werden behaald, zijn afgezet tegen de scores op de nulmeting. Zodoende kon worden geconcludeerd of Graphic Organizers invloed hebben op de leesvaardigheid van de leerlingen.

Daarnaast is er door alle leerlingen welke hebben meegewerkt aan het onderzoek een vragenlijst ingevuld zodat in beeld kon worden gebracht hoe zij tegenover het gebruik van Graphic Organizers staan.

De uiteindelijke resultaten van de begin- en de eindtoets en de scores op de vragenlijst van de leerlingen geven uiteindelijk antwoord op de hoofdvraag of de Graphic Organizer daadwerkelijk effectief is en of het gebruik hiervan bij de onderzoeksgroep daadwerkelijk leidt tot een verbeterde leesvaardigheid.

Op basis van alle resultaten kan worden gezegd dat het gebruik van een Graphic Organizer effectief is en leidt tot een verbeterde leesvaardigheid. Bij beide subgroepen is een positieve toename in scores te zien. De onderzoeksgroep met een lager leesniveau heeft meer baat bij het gebruik van een Graphic Organizer dan de groep met een aanvankelijk hoger leesniveau.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingLerarenopleiding Nederlands
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnersThomas a Kempis College, afd. Praktijkonderwijs te Zwolle
Datum2015-09-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk