De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘In welke mate stellen docenten van het Luzac Zwolle vragen in de lessen die beginnen met signaalwoorden die gekoppeld kunnen worden aan het RTTI systeem?’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

‘In welke mate stellen docenten van het Luzac Zwolle vragen in de lessen die beginnen met signaalwoorden die gekoppeld kunnen worden aan het RTTI systeem?’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Afgelopen jaar, 2014, ben ik begonnen met mijn LIO stage op het Luzac te Zwolle. Het Luzac Zwolle werkt met het RTTI systeem, bij dit systeem wordt de leerstof getoetst door middel van verschillende niveaus. Het RTTI systeem onderscheidt vier verschillende niveaus namelijk, reproductie, toepassing 1, toepassing 2 en inzicht. Tijdens het maken van toetsen doorlopen de leerlingen de stof aan de hand van deze niveaus. Kenmerkend bij reproductie is dat de leerstof, de opdracht, de toepassing, de methode en het resultaat worden gegeven. Bij toepassing 1 vragen wordt het resultaat niet gegeven, bij toepassing 2 wordt de methode en het resultaat niet gegeven en bij vragen op het inzichtniveau wordt de toepassing, methode en het resultaat niet gegeven. Het RTTI systeem wordt gehanteerd bij het Luzac in Zwolle gedurende de toetsen. Ik werk hier al mee en vroeg mezelf af wat ik kan doen om de leerlingen tot een ander niveau te laten komen. Welke gerichte vragen kan ik in de les stellen om het niveau van het RTTI systeem in de lessen te testen. Ik constateerde dat verschillende docenten zich hier niet mee bezig houden en richtte me daarom ook op de onderzoeksvraag: ‘In welke mate stellen docenten van het Luzac Zwolle vragen in de lessen die beginnen met signaalwoorden die gekoppeld kunnen worden aan het RTTI systeem?’

Gedurende mijn literatuuronderzoek ben ik begonnen met het opstellen van een observatieformulier. In dit observatieformulier worden verschillende signaalwoorden gekoppeld aan de verschillende niveaus van het RTTI systeem. Al snel werd duidelijk dat het redelijk lastig is om de juiste signaalwoorden aan de juiste niveaus te koppelen en er veel verschillende signaalwoorden zijn die ik niet allemaal heb kunnen opnemen in mijn observatieformulier omdat ik gedurende mijn onderzoek hier achter kwam. Mijn onderzoek is daarom ook alleen maar gericht op de signaalwoorden die ik vanuit de literatuur heb opgezocht.

Gedurende mijn literatuuronderzoek ben ik begonnen met het opstellen van een observatieformulier. In dit observatieformulier worden verschillende signaalwoorden gekoppeld aan de verschillende niveaus van het RTTI systeem. Al snel werd duidelijk dat het redelijk lastig is om de juiste signaalwoorden aan de juiste niveaus te koppelen en er veel verschillende signaalwoorden zijn die ik niet allemaal heb kunnen opnemen in mijn observatieformulier omdat ik gedurende mijn onderzoek hier achter kwam. Mijn onderzoek is daarom ook alleen maar gericht op de signaalwoorden die ik vanuit de literatuur heb opgezocht.

Gedurende mijn onderzoek kwam naar voren dat er een gemiddeld aantal van vierenzeventig procent aan vragen in de lessen worden gesteld die met de juiste signaalwoorden beginnen. Van de acht verschillende docenten zitten vier docenten boven dit gemiddelde. Wat hierbij wel opvalt, is dat hiervan drie docenten zijn die ook alle niveaus van het RTTI systeem doorlopen. Het komt er dus op neer dat de docenten van het Luzac Zwolle in geringe mate vragen stellen die beginnen met de juiste signaalwoorden die gekoppeld kunnen worden aan het RTTI systeem.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingLerarenopleiding Economie
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnersLuzac College in Zwolle
Datum2015-01-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk