De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bergen bedwongen: een casestudie van een dyslectische leerling en zijn wiskundig denken

Open access

Rechten:

Bergen bedwongen: een casestudie van een dyslectische leerling en zijn wiskundig denken

Open access

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek in de vorm van een casestudy is een exploratie van de ervaringen die Bram opdeed in zijn schoolse carrière als gevolg van zijn dyslexie en van gedrag dat Bram helpt bij het oplossen van wiskundige vraagstukken. Ik selecteerde Bram op grond van zijn goede prestaties op wiskunde en zijn dyslexie. Verwachtingen in relatie tot visueel redeneren worden gededuceerd uit het literatuuronderzoek van het voorstadium en nagetrokken. Analyse van het beeldmateriaal en interviews brengen aan het licht dat doorzettingsvermogen, focus en een stevige basis van wiskundige kennis en vaardigheden van doorslaggevende betekenis zijn. Ook visualisatie speelt een rol, niet alleen ter compensatie van verbale tekorten, maar ook in de vorm van visueel redeneren. De motoriek is daarvoor herhaaldelijk indicatief. Dit blijkt af te leiden uit waarneembaar gedrag, zoals het vele wijzen naar beeldend materiaal en het visualiseren van situaties met gebaren. Dit is in overeenstemming met onderzoek uit verschillende hoek naar dyslectici, naar hersenwerking tijdens wiskundige activiteiten van mensen in het algemeen en met de rol die de pariëtale lob in onze hersenen daarbij speelt. Daar worden motorische en visuele vermogens gecoördineerd. Bram voldoet aan de verwachtingen die hiermee samenhangen zoals het concreet en visueel maken van informatie. Bram blijkt ook baat te hebben bij afbeeldingen, en doet in dat geval bij vraagstukken met verbanden niet onder voor meetkundige vraagstukken. Dit is niet conform de verwachting. Wel conform de verwachting lost hij verbanden beter op als die voorzien zijn van een afbeelding. Brams ervaringen met dyslexie komen globaal overeen met ervaringen die uit onderzoek naar dyslectici bleken. Markant zijn de blijvende moeite met lezen en aanvankelijk het leren daarvan, invloed op de schoolcarrière, ondersteuning op school middels software en faciliteiten en geconfronteerd worden met vooroordelen. Appelleren aan visuele vermogens kan bij leerlingen in het algemeen mogelijk bijdragen aan het leerproces. De uitkomsten verdienen verder onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingLerarenopleiding Wiskunde
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
Datum2018-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk