De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Keep on rolling : vergroting beschikbaarheid spoorwagons

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Keep on rolling : vergroting beschikbaarheid spoorwagons

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

DB Schenker ervaart problemen binnen het wagonmanagement. Deze problemen hebben
betrekking op de beschikbaarheid van wagons en de beloofbaarheid van deze wagons
naar de klant toe. Deze problematiek wordt veroorzaakt door het ontbreken van de
beheersing van de omlooptijden van wagons. Veelal zijn deze tijden zo lang dat het
capaciteitsproblemen veroorzaakt en klanten niet op tijd van het bestelde aantal wagons
kunnen worden voorzien. De vraag is dus hoe DB Schenker deze beheersing kan
verkrijgen en een maximale benutting van wagons kan realiseren. Dit met als doel om tot
een optimale bediening van de klant te komen en op deze manier te voldoen aan de
gemaakte afspraken tussen klant en DB Schenker.Uit de analyse van de werkwijzen zijn knelpunten naar boven gekomen. Deze knelpunten
vormen de basis voor het beschrijven van, en een advies uitdragen over, de gewenste
situatie.
Er is naar voren gekomen dat de betrokken afdelingen - dit zijn wagonmanagement,
klantgroep en de emplacementen - erg taakgericht zijn. Hierdoor wordt er niet verder
gekeken op wat voor manier een bepaalde afdeling ondersteunend kan zijn aan andere
afdelingen; dit in het kader van het algemeen bedrijfsbelang.
Communicatie is gering en vaak eenzijdig. Voorbeelden hiervan zijn het ontbreken van
een regiefunctie met betrekking tot de wagonrealisatie en het toezicht op laad- en
lostijden.
De bewaking van de wagonbewegingen, zowel leeg als beladen, wordt alleen in sommige
gevallen opgepakt door wagonmanagement. Het gaat dan om lege wagons op het
Nederlandse net die nog geplaatst moeten worden. Op een andere manier wordt er niet
bewaakt.
De afdeling Tracking & Tracing monitort specifieke wagons. Echter, er wordt door de
afdeling wagonmanagement weinig met de informatie gedaan terwijl deze afdeling
belangrijke informatie aandraagt om planningstijden te verlengen en zo beter te voldoen
aan de wensen van de klant. Doordat wagonmanagement niet gestructureerd werkt,
ontbreekt het de afdeling aan een totaaloverzicht van beschikbare wagons. Wanneer er
zich verstoringen in het planningsproces voordoen, probeert wagonmanagement deze adhoc
op te lossen.
Door werkwijzen en procedures uit te zetten moet voor alle betrokkenen duidelijk worden
wat er verwacht wordt van de afdeling, wat er met output gedaan moet worden en hoe
de afdelingen ondersteunend aan elkaar kunnen zijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingBuilt Environment & Transport
PartnersDB Schenker, Utrecht
Jaar2008
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk