De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Juf, ik wil graag moeilijkere boeken!"

een onderzoek naar het vergroten van de leesmotivatie van de leerlingen vanuit de Daltonvisie, met inzet van educatief partnerschap.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Juf, ik wil graag moeilijkere boeken!"

een onderzoek naar het vergroten van de leesmotivatie van de leerlingen vanuit de Daltonvisie, met inzet van educatief partnerschap.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is opgezet aan de hand van de centrale vraagstelling: “Op welke wijze kan op ODS ’t Zonnedal educatief partnerschap vanuit een Daltonvisie ingezet worden, met als doel de leesmotivatie van de leerlingen te vergroten?” De onderzoeksvragen zijn opgesteld aan de hand van de volgende doelgroepen: leerlingen, leerkrachten, ouders, directie.
De theorie is opgezet vanuit de definitie van de begrippen leesmotivatie en educatief partnerschap. Van beide begrippen zijn daarna de factoren van invloed, de rol van de leerkracht, de onderwijsbehoeften van de leerlingen, de rol van de ouders, de rol van de directie en de invloed van Daltonvisie beschreven.
De betrouwbaarheid van het onderzoek is gegarandeerd, door gebruik te maken van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve gegevensverzamelingen. De verschillende invalshoeken en diversiteit aan instrumenten per onderzoeksvraag, versterken de validiteit.
Vanuit de resultaten, conclusies en inzichten kan het antwoord op de centrale vraagstelling geformuleerd worden. Op ODS ’t Zonnedal kan educatief partnerschap vanuit een Daltonvisie ingezet kan worden, met als doel de leesmotivatie van de leerlingen te vergroten, door vanuit een open communicatie over visie, doelen en uitvoering te communiceren met de ouders en deze visie op te nemen in de officiële schooldocumenten. Er moet geïnvesteerd worden in leerkrachtvaardigheden op het gebied van oudercontacten en er moeten faciliteiten komen voor het creëren van een juiste talige omgeving door de leerkrachten en leerlingen. De rol van de ouders als gelijkwaardige partner met een voorbeeldrol thuis moet erkend en gestimuleerd worden. En de leerlingen moeten meer zelfsturing, afhankelijk van het eigen niveau van metacognitie, krijgen over de planning en uitvoering van de leestijd.
Ten behoeve van de doelstelling, zijn aanbevelingen gedaan: opnemen visie leesmotivatie en educatief partnerschap in officiële schooldocumenten, scholing leerkrachten leesonderwijs, oudercontacten en communicatie, faciliteiten stimulerende taalomgeving, stimulerende taalactiviteiten in weekplan opnemen, uitdragen waardering rol van ouder, en training metacognitie leerlingen ten behoeve van zelfsturing planning en uitvoering eigen leestijd.
Dit onderzoek is geschreven om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de leesmotivatie van de leerlingen, vanuit de Daltonvisie, met inzet van educatief partnerschap. Maar het hoopt ook een begin te zijn van verdere verkenning van de relatie tussen leesmotivatie en educatief partnerschap, alsmede een aanzet tot een vergelijkend onderzoek op een andere school in een vergelijkbare situatie, wat betreft populatie, onderwijsvorm en grootte. Dit kan de validiteit van de uitkomsten van dit onderzoek vergroten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnersHogeschool Windesheim
Datum2014-06-03
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk