De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Groepscohesie versus autisme

'onderzoek naar de bijdrage van PMT in het verbeteren van groepscohesie'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Groepscohesie versus autisme

'onderzoek naar de bijdrage van PMT in het verbeteren van groepscohesie'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op de Tinne, school voor voortgezet speciaal onderwijs, is er vanuit het zorgteam vraag naar verbetering van de groepscohesie binnen de klassen. Door middel van een PMT programma is er vijf weken lang een PMT aanbod gedaan om groepscohesie te verbeteren. De volgende thema’s zijn in deze vijf weken aan bod gekomen: vertrouwen, communicatie, sociale interactie, emoties en assertiviteit.

De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: Welke bijdrage levert het PMT programma op het verbeteren van de groepscohesie aan de HAVO leerlingen met ASS problematiek in de onderbouw?

Dit onderzoek richt zich op de brugklas en de twee tweedejaars klassen. Door middel van de vragenlijst Klimaatschaal wordt vastgesteld of de groepscohesie is verbeterd. De Klimaatschaal is een meetinstrument voor het vaststellen van het pedagogisch klimaat voor groepen in het basis, voortgezet en het middelbaar onderwijs. De voormeting en nameting bestaat uit de vragenlijst ingevuld door leerkrachten en leerlingen. De vragenlijsten zijn in week 1 en in week 5 van het PMT programma ingevuld en bestaan uit 16 vragen.

Het aanbieden van PMT activiteiten hoopte bij te dragen aan de verbetering van de groepscohesie. In de grafieken worden de voor- en nametingen weergegeven van de ingevulde vragenlijsten van de leerlingen. Na het vergelijken van de antwoorden van de voor- en nameting van de leerlingen en leerkrachten kan hiermee aangetoond worden dat PMT waarschijnlijk een positieve bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de groepscohesie in de onderbouw. De resultaten laten op alle vragen verbetering zien.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingPsychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerHogeschool Windesheim
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk