De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gelijkwaardig? : over gelijkwaardig contact bij PMT in de verslavingszorg.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gelijkwaardig? : over gelijkwaardig contact bij PMT in de verslavingszorg.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderzoek van Lambert (1992), Leijssen (2000) en Rogers (1959) geven aan dat empathie, echtheid en onvoorwaardelijke acceptatie vanuit de therapeut van belang zijn in een therapie. Maslow (1943) geeft daarbij aan dat deze leiden tot ontplooiingsbehoeften. Gelijkwaardigheid komt tot stand vanuit het wederzijds kunnen verwerven van erkenning door het wederzijds geven en nemen van zorg of een verdienste, aldus Nagy (maart 2009). Een therapeut handelt met een persoonlijk en met een professioneel referentiekader. De cliënt benadert de therapeut persoonlijk en de therapeut dient de cliënt vooral professioneel te benaderen. Wanneer de PMT-er handelt vanuit persoonlijk belang belemmert dit het persoonlijk belang van de cliënt. Binnen PMT kan gelijkwaardig contact een positieve bijdrage leveren aan de behandeling van een cliënt wanneer de PMT-er zich zo professioneel mogelijk en beperkt persoonlijk opstelt. De PMT-er blijft verantwoordelijk. Gelijkwaardig handelen kan voor zover de hulpvraag van de cliënt dit toelaat. Zoveel mogelijk professioneel gelijkwaardig handelen maakt dat belangrijke aspecten van gelijkwaardigheid (integriteit, mededogen, moed, liefde) ingezet kunnen worden. Op deze wijze ontstaat er een mogelijkheid om de cliënt tot zelfontplooiing te laten komen.
Gelijkwaardigheid binnen PMT wordt ingezet als instrument en wordt vormgegeven door attitudes, interventies en het arrangement die de therapeut creëert. Voordat hij deze vormgeeft en inzet dient hij de hulpvraag en de belevingswereld van de cliënt te kunnen inschatten en zuiver vanuit zijn persoonlijke referentiekader te kunnen overdenken. De houding van een therapeut is een maximale professionele betrokkenheid en een (optimale) persoonlijke distantie. PMT is een ervaringsgerichte therapievorm waarin bewegingsgericht en lichaamsgericht te werk wordt gegaan. Gelijkwaardig contact kan hierin zowel verbaal als nonverbaal vormgegeven worden en is een essentieel onderdeel in de therapie. De PMT-er is gedeeltelijk een sparringspartner, een spelgenoot, een maatje. Voor het grootste gedeelte is en blijft hij de bepaler en de (bege)leider.
Gelijkwaardig contact is niet alleen bij PMT inzetbaar ten einde gedrag positief te beïnvloeden. Gelijkwaardig contact betreft de relatie tussen therapeut en cliënt die bij elke vorm van therapie of theoretisch kader en bij elke doelgroep aan de orde is. De vormgeving en uitvoering ervan is echter bij elke hulpvraag, doelgroep of specifieke theoretische stroming anders als deze maar gegrond zijn op integriteit, mededogen, moed en liefde en optimale persoonlijke distantie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
PartnerNoord-Nederland (VNN), kliniek Leeuwarden
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk