De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Co-teaching

samenwerkend leren voor leerkrachten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Co-teaching

samenwerkend leren voor leerkrachten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Is co-teaching een goede manier om leerkrachten te professionaliseren en beter voor te bereiden op Passend Onderwijs? Die vraag komt in dit onderzoek aan de orde.
Passend onderwijs houdt de gemoederen in onderwijsland al een aantal jaren flink bezig. Het streven om zoveel mogelijk leerlingen thuis nabij onderwijs te geven en ze een doorlopend ontwikkelingsproces te bieden vergt een omslag in de zorgstructuur van scholen. Leerkrachten verwachten een verzwaring van hun taak en zien de veranderingen met enige huivering tegemoet. Zij voelen zich niet altijd competent genoeg om met alle verschillen en diversiteit in de klas om te gaan en hebben een toenemende behoefte aan professionalisering en coaching. Uit onderzoek (Diepstraten en Hartger, 2010) is gebleken dat werkplekleren voor leraren een effectieve manier van professionaliseren is. Co-teaching is hiervan een goed voorbeeld.
De Ambulante Dienst van Eduvier Onderwijsgroep heeft hierop geanticipeerd door ambulant begeleiders op te leiden tot co-teacher. Ook zij zien een verschuiving van hun taken als gevolg van Passend Onderwijs. De focus gaat van leerlinggerichte begeleiding over naar leerkrachtgerichte begeleiding. Het doel van dit onderzoek is om de effecten van de co-teaching door ambulant begeleiders in kaart te brengen. Zijn zij in staat om de leerkrachten middels co-teaching te begeleiden en te coachen?
Uit dit onderzoek zal blijken dat de leerkrachten positief zijn over co-teaching. De eigen hulpvraag van de leerkracht staat centraal en de co-teacher helpt hem/haar met dat specifieke doel. De leerkracht en co-teacher gaan samen in de klas aan de slag waarbij de leerkracht de regie houdt en gebruik maakt van de expertise van de co-teacher. Co-teaching is professionalisering op maat en gericht op de directe praktijksituatie. De leerkrachten uit dit onderzoek hebben zeer diverse begeleidingsvragen gesteld aan de co-teachers en in alle trajecten zijn er na te co-teaching traject door beide partijen verbeteringen geconstateerd ten aanzien van het handelen van de leerkracht in de klas. En waar een leerkracht beter van wordt, worden de leerlingen dat ook.
Elke co-teacher beschikt over goede pedagogische en didactische vaardigheden en heeft kennis van leer- en gedragsproblemen. Zodoende is hij/zij in staat om aan de gevarieerde hulpvragen van de leerkrachten te voldoen. Daarnaast beschikt een co-teacher over begeleidingsvaardigheden en veel tact. Met deze competenties wordt 'coaching-on-the-job' geboden en zorgt het voor een versterking van de handelingsbekwaamheid van de leerkracht.
Niet alleen zijn de leerkrachten positief over de co-teaching, het merendeel van de ambulant begeleiders die de co-teaching hebben uitgevoerd zijn ook enthousiast. De samenwerking met de leerkrachten in de klas geeft voldoening en direct resultaat. De begeleiding in de klas is voor de co-teacher ook een lerende situatie. Hij is meer betrokken bij de problemen die in de klas spelen en kan zo gerichtere begeleiding geven aan zowel de leerkracht als de leerling. Co-teaching lijkt hiermee een goede vorm van begeleiding om leerkrachten te professionaliseren en beter voor te bereiden op Passend Onderwijs.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk