De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De herschreven module psychomotorische therapie voor chronische pijn revalidanten

een kwalitatief onderzoek.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De herschreven module psychomotorische therapie voor chronische pijn revalidanten

een kwalitatief onderzoek.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2012 heeft Kim Merk, psychomotorische therapeute een onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van PMT binnen de behandeling van chronisch pijncliënten binnen Adelante zorggroep Hoensbroek (Merk, 2012 ). Binnen het behandelteam chronische pijn was aangegeven dat zowel de revalidanten als therapeuten andere wensen hadden dan in de module van Kim Merk stonden beschreven. Binnen het vervolgonderzoek van Derks (in press) kwam het volgende naar voren:
 Er is meer vraag vanuit de revalidant naar dynamische activiteiten.
 De module loopt volgens het behandelteam van chronisch pijn niet synchroon aan de rest van de
behandeling van de revalidant.
 De revalidanten hebben een ander beeld van het PMT uur.
 Er vindt geen intake gesprek plaats met de revalidanten, waardoor er geen persoonlijke doelen zijn voor de psychomotorische therapie. Zowel de revalidanten als het behandelteam vindt dit een knelpunt.
Vanuit deze wensen is de huidige PMT module herschreven door de onderzoeker en de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Sluit de herschreven module psychomotorische therapie voor chronische pijn revalidanten beter aan bij de multidisciplinaire chronische pijn behandeling binnen Adelante zorggroep Hoensbroek dan de PMT module van Kim Merk? Om de onderzoeksvraag te kunnen toetsen, is er een vragenlijst voorgelegd aan het multidisciplinaire team van de afdeling chronische pijn, 30 behandelaren. Nadat de inlevertijd voor de vragenlijst was verstreken, bleek er een responsegroep te zijn van vier behandelaren. Twee behandelaren hebben gereageerd dat ze niet wilde deelnemen aan het onderzoek in verband met tijdsgebrek, werkdruk en onderbezetting en 24 behandelaren hebben niet gereageerd. Er zijn een aantal factoren die meespelen bij de betrouwbaarheid van het onderzoek. De grootte van de deelnemersgroep is klein. Doordat de non-response groep uit 24 personen bestaat, is de mening van de responsegroep minder valide. Drie van de vier deelnemers die behoren tot de responsegroep, werken binnen dezelfde discipline. Hierdoor is de mening van de andere disciplines niet meegenomen. De grootte van de responsegroep kan ook beïnvloed zijn door de werkdruk, tijdgebrek en onderbezetting. Ondanks dat de betrouwbaarheid in twijfel kan worden getrokken, is de uitkomst belangrijk voor de psychomotorische therapie binnen Adelante zorggroep Hoensbroek. Doordat de herschreven psychomotorische therapie module beter zou aansluiten bij de huidige multidisciplinaire chronische pijn behandeling, kan de psychomotorische therapie een groter aandeel leveren binnen deze behandeling.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingPsychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnersHogeschool Winesheim
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk