De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Alles-in-1 voor ouderen in een zorginstelling

een praktijkgericht onderzoek naar het gebruik van internet, televisie en telefonie door ouderen in relatie tot de toegang tot deze diensten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Alles-in-1 voor ouderen in een zorginstelling

een praktijkgericht onderzoek naar het gebruik van internet, televisie en telefonie door ouderen in relatie tot de toegang tot deze diensten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding voor dit onderzoek is de uitrol van het nieuwe initiatief van Diversions: de
Generation Journey. Met dit model wil zij andere bedrijven en organisaties helpen om in te spelen op
de vergrijzing. Daarin staat centraal dat de levensfase ‘ouderdom’ door iedere generatie op een
andere manier wordt ingevuld, wanneer zij daar deel van gaan uitmaken. De ‘oudere van vandaag is
niet de oudere van morgen’. Uit eigen ervaring merkt Diversions dat de praktijk hier vaak niet op is
ingericht. Met dit onderzoek wil het marketingbureau bewustwording creëren en de Generation
Journey voorstellen als oplossing voor partijen die met hun product of dienstverlening zich willen
richten op ouderen.
Het onderzoek vertrekt vanuit enkele grote ontwikkelingen in de maatschappij: de vergrijzing en de
digitalisering. Er komen steeds meer ouderen en de invloed van ICT op ons dagelijks leven neemt toe.
Ouderen maken daarbij steeds vaker gebruik van internet en digitale televisie, vooral de
babyboomers. Op basis van eigen ervaring vraagt Diversions zich af of deze digitale ouderen dat
kunnen blijven doen wanneer een verhuizing naar een intramurale zorginstelling noodzakelijk is.
Daaruit is de volgende probleemstelling voor het onderzoek ontstaan: In welke mate sluit de toegang
tot internet, televisie en telefonie binnen intramurale zorginstellingen aan bij het gebruik van deze
diensten door verschillende generaties ouderen?
Methoden
De probleemstelling is op te splitsen in twee delen: de toegang tot internet, televisie en telefonie
binnen zorginstellingen en het gebruik van deze diensten door verschillende generaties ouderen. Er
is gekozen om voor het eerste gedeelte kwantitatief onderzoek uit te voeren en voor het tweede
gedeelte kwalitatief onderzoek. Het kwantitatief onderzoek is uitgevoerd in de vorm van crosssectioneel
surveyonderzoek: een enquête onder zorginstellingen. Voor het kwalitatief onderzoek zijn
twee focusgroepen georganiseerd met 7 tot 10 ouderen uit twee verschillende generaties: de stille
generatie en de babyboomgeneratie.
Resultaten
Uit de enquête blijkt dat intramurale zorginstellingen vaak nog een standaard aanbod hebben voor
internet, televisie en telefonie. Vooral voor televisie, wat in veel gevallen met een analoge
aansluiting wordt aangeboden. Veel bewoners maken ook gebruik van dit standaard aanbod voor
televisie. Daarentegen maken weinig bewoners gebruik van het aanbod voor internet. Buiten het
standaard aanbod kunnen bewoners bij ongeveer 50% van de zorginstellingen kiezen voor een
andere aanbieder of abonnementsvorm. Intramurale zorginstellingen merken wel een toenemende
vraag naar digitale televisie en/of internet bij bewoners.
Echter zien we een generatie (babyboomgeneratie) aankomen die veel meer en op verschillende
manieren gebruik maakt van internet, televisie en telefonie dan de voorgaande generatie (stille
generatie). Waar de ‘stillen’ afwerend zijn tegenover internet en de modernste technologieën, wordt
dit door de babyboomers juist omarmd. Het maakt een groot deel uit van hun dagelijks leven.
Conclusie
Deze verschillen tussen de generaties zullen in de (nabije) toekomst merkbaar worden, ook bij
intramurale zorginstellingen. De verwachting is dat steeds meer nieuwe bewoners op hun eigen
manier gebruik willen maken van internet, televisie en telefonie. De huidige toegang tot deze
diensten binnen intramurale zorginstellingen is hier nog niet op voorbereid.
Aanbevelingen
De aanbeveling is dan ook aan zorginstellingen om het aanbod voor internet, televisie en telefonie te
herzien en te vernieuwen. Zij zullen minder op het collectieve aanbod gericht moeten zijn, maar
meer naar maatwerk voor bewoners gaan waarbij eigen regie centraal staat. Dit zijn kernwaarden
voor de toekomst.
Niet alleen voor zorginstellingen, maar voor alle bedrijven, overheden en instanties geldt dat de
bewustwording betreft de nieuwe oudere belangrijk is. Om erachter te komen hoe je op de juiste
manier kunt aansluiten bij de beleving en behoeften van deze doelgroep, kan de Generation Journey
als oplossing worden gebruikt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingToegepaste Gerontologie
AfdelingDomein Gezondheid en Welzijn
PartnerDiversions
Datum2017-06
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk