De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De combinatie (hoog)begaafdheid-­-dyslexie is niet voor iedereen voor de hand liggend. Als groep worden (hoog)begaafd-­-dyslectische leerlingen onderschat. Aan de ene kant maskeren zij hun dyslexie
met hun begaafdheid en aan de andere kant wordt hun begaafdheid gemaskeerd door hun dyslexie. Deze leerlingen blijken compenseringsmechanismen te hanteren om hun dyslexie het hoofd te bieden.
Een aantal onder hen wordt in de screeningsprocedure in de brugklas
van het Celeanum niet herkend en ontberen daardoor de gewenste begeleiding. Vier van hen staan centraal in dit onderzoek, met als belangrijke vraag: welke kenmerken bij deze leerlingen zijn voor docenten van belang om dyslexie bij deze leerlingen te kunnen herkennen?
De Theoretische onderbouwing in hoofdstuk 2 omvat ten eerste een beschrijving van de benadering van dyslexie op het Celeanum, en vervolgens definities van (hoog)begaafdheid, een karakterisering van
de combinatie (hoog)begaafdheid-­-dyslexie en een opsomming van de kenmerken van deze combinatie. In samenhang hiermee volgt een gedetailleerde beschrijving van "Signalering als voorbode van identificatie" en waarom deze signalering voor docenten problematisch
kan zijn. Ook de functie van docenten, leerlingen en ouders in dit signaleringstraject wordt besproken. De noodzakelijke data voor dit
onderzoek worden verzameld bij genoemde drie groepen met behulp van
gelijkluidende vragenlijsten, interviews met de leerlingen afzonderlijk, een panelgesprek met negen docenten en tot slot een documentenanalyse.
Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van de enquêtes en interviews: belangrijke elementen hierin zijn de kenmerken van de laatdyslectische
gediagnosticeerde leerlingen en het kennisniveau van de docenten omtrent de dyslexie. Het oordeel van de ouders is een belangrijk element in het signaleringstraject. De mate van eenstemmigheid tussen
de drie groepen wordt tot slot in de triangulatie getoetst. In het slothoofdstuk van dit onderzoek staan de conclusies van het dataonderzoek centraal, met daaraan gekoppeld de aanbevelingen voor
het Celeanum.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Partnergymnasium Celeanum te Zwolle
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk