De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samboja Lestari : drinking water supply system for Balikpapan : hydrologisch model

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samboja Lestari : drinking water supply system for Balikpapan : hydrologisch model

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In Balikpapan, Borneo, Indonesië, is een tekort aan drinkwater. Door ontbossing en de
daaropvolgende erosie is de capaciteit van de huidige drinkwatervoorzieningen afgenomen,
tevens is de vraag naar drinkwater vergroot.
Stichting BOS (Borneo Orang-utan Survival) heeft een plan opgesteld om samen met de
WMD (Waterleiding Maatschappij Drenthe) op eigen terrein een drinkwater voorziening op te
starten die op jaarbasis 15 mij. m3 drinkwater gaat leveren aan de stad Balikpapan. Om
regenwater op het terrein vast te kunnen houden, worden er drie reservoirs gecreëerd
doormiddel van dal afsluiting.
In dit afstudeerrapport is onderzoek gedaan naar de hydrologische omstandigheden van het
projectgebied. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de neerslag, de verdamping, de
evapotranspiratie en de grondwaterstroming in het projectgebied. Aan de hand van deze
onderzoeksresultaten zijn de waarden voor de gemiddelde neerslag, de gemiddelde
evapotranspiratie, de gemiddelde waarden voor de verdamping van openwater en
grondwaterstroming vastgesteld voor onderzoek naar de capaciteit van drinkwatervoorziening.
Met de onderzoeksresultaten is een hydrologisch model opgesteld, waarin de hydrologische
omstandigheid van het projectgebied worden gesimuleerd. Aan de hand van dit model, is
berekend hoeveel water op jaarbasis naar de reservoirs zal stromen.
Om de capaciteit van de drinkwatervoorzienig te bepalen, is onderzocht hoe de reservoirs
reageren op verschillende manieren van beheer. Hiervoor zijn vier beheerstrategieën
opgesteld. De verschillen tussen de vier beheerstrategieën, zijn gelegen in het gebruik van
de pompen, en het koppelen of niet koppelen van de reservoirs. Door goed beheer kan er
op jaarbasis meer water worden vastgehouden, waardoor er meer water beschikbaar is voor
de zuivering tot drinkwater.
De verschillende beheerstrategieën zijn simuleert in het hydrologische model, waarmee is
onderzocht hoe de reservoirs reageren op de afname van water voor het zuiveren tot
drinkwater. Vervolgens is bepaalt wat de benodigde pompcapaciteit per reservoir moet zijn
om de drinkwatervoorziening 24 uur per dag en 365 dagen per jaar operationeel te houden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingBuilt Environment & Transport
PartnerWitteveen+Bos, Deventer
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk