De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ex-prostituees en kerkbeleving

een onderzoek naar de naar de ervaring en beleving van ex-prostituees bij het bezoeken van een kerk

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Ex-prostituees en kerkbeleving

een onderzoek naar de naar de ervaring en beleving van ex-prostituees bij het bezoeken van een kerk

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was het voor de kerk inzichtelijk maken wat voor effect de gebruiken binnen de kerk hebben op vrouwelijke ex-prostituees. Om hier duidelijkheid in te krijgen ben ik gekomen tot de volgende onderzoeksvraag: “Hoe beleven vrouwelijke ex-prostituees het bezoeken van een kerk?“. Deze onderzoeksvraag beantwoord ik door een praktijkonderzoek te verrichten en daarnaast een theologische reflectie te houden op relevante literatuur en theorie.

Voor het praktijkonderzoek is er persoonlijk contact geweest met ex-prostituees die op enig moment een kerk hebben bezocht. Hun ervaringen werden achterhaald door middel van individuele diepte interviews.
Uit de theologische reflectie is gebleken dat exclusie van kerken ten opzichte van ex-prostituees nog aan de orde van de dag is. Ondanks de in theorie onvoorwaardelijke liefde die een kerk behoort te representeren blijkt deze in de praktijk wel degelijk voorwaarden op te leggen aan personen met een ‘anders dan andere’ achtergrond.

De ex-prostituees hebben in hun ervaringen gedeeld dat zij het voorgaande aan de lijve hebben ondervonden. Uit de interviews is verder gebleken dat deze ervaring niet zozeer het zelfbeeld van de vrouwen aantast maar meer het beeld en de verwachting die zij bij een kerk hebben. Een relatie met God of een religieuze overtuiging zien zij niet als direct verbonden met een kerk. De kerk wordt gezien als een plaats waar men dit met elkaar kan delen, maar zij geen noodzaak om dit te vinden en te onderhouden.

Het is aan de kerk om te bepalen of zij hier wat aan gaan doen en zo ja wat zij dan gaan doen en hoe. Om antwoord te geven op het hoe van deze stelling zal de kerk het moeten zoeken in de hoek van theoretici als Irigaray uit de jaren 80. Sindsdien is Irigaray als oprichter van een vrouwenbeweging een veel besproken theoretici. Zij inspireert mensen, omdat haar radicale kritiek tegelijkertijd bouwstenen levert voor ‘een andere toekomst’. Irigaray ontwikkelde een filosofische theorie met daarin ruimte voor de vreemde Ander. De ander is in eerste plaats de vrouw, maar het is haar overtuiging dat ruimte voor de vrouw ook ruimte voor andere uitgeslotene brengt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingGodsdienst-Pastoraal Werk
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk