De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Intervisie

kan dat straks even?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Intervisie

kan dat straks even?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Intervisie is volgens de literatuur een belangrijk instrument om jezelf als leerkracht te professionaliseren. In de literatuur komt steeds terug dat professionaliseren een belangrijk onderdeel is, in het bijzonder in beroepen waar communicatie tussen mensen van wezenlijk belang is.
In dit onderzoek wordt onderzocht welke intervisiemethode aansluit bij het team van de Albert Schweitzerschool in Emmeloord. Stammes (2007) en Hendriksen (2007) zeggen dat intervisie goed te gebruiken is als instrument voor professionalisering. Intervisie is een vorm van leren. Bolhuis beschrijft (1999) dat er verschillende manieren zijn voor leren. Intervisie is een manier van leren in een kleine groep. Dit leren past binnen een lerende organisatie. Volgens Senge (1992) is een lerende organisatie een organisatie die in staat is zich steeds te verbeteren, te vernieuwen en te ontwikkelen. Door intervisie structureel in te zetten als professionaliseringsinstrument, komt men tot leren.
Voor het team van de Albert Schweitzerschool is het van belang dat er een duidelijk werkbaar instrument wordt gekozen voor intervisie die effectief is en werkelijk het leren bevorderd. In dit onderzoek worden randvoorwaarden onderzocht die horen bij effectieve intervisie.
De uitkomst van dit onderzoek laat zien dat het intervisiespel (Schlundt & Zwiers-Peels, 2010) het hoogst gewaardeerd wordt en daarmee het beste aansluit bij het team van de Albert Schweitzerschool. De schaalwaardering op een schaal van 1 tot en met 10 die de leerkrachten toekennen aan het intervisiespel, komt op een gemiddelde van een 8,3. Daarnaast laat het onderzoek zien dat randvoorwaarden pas in te zetten zijn als intervisie goed is geïmplementeerd binnen de school en er een juiste methodiek gekozen is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnersAlbert Schweitzerschool te Emmeloord
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk