De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar het gebruik van smartphones tijdens een Franse toets bij dyslectische leerlingen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar het gebruik van smartphones tijdens een Franse toets bij dyslectische leerlingen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksverslag beschrijft het onderzoek dat gedaan is onder dyslectische
leerlingen binnen CSG Vincent van Gogh te Beilen. Hierbij zijn de effecten van het gebruik van
smartphones op het zelfvertrouwen van dyslectische leerlingen tijdens
Franse toetsen onderzocht.
Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding, relevantie en de context van het onderzoek dat eindigt met de
probleemstelling: “In hoeverre wordt het zelfvertrouwen bij dyslectische
leerlingen positief gestimuleerd door het gebruik van smartphones bij het afnemen van
een Franse toets?
Hoofdstuk 2 beschrijft het theoretisch kader waarbij eerdere onderzoeken belicht worden.
Hoofdstuk 3 beschrijft de onderzoeksvraag:

In hoeverre stimuleert het gebruik van smartphones bij het afnemen van een Franse toets het zelfvertrouwen positief bij dyslectische leerlingen van klas 2Ha en 3Ha?

Tevens staan hier de deelvragen beschreven:
1. Wat vinden de dyslectische leerlingen van de begeleiding die ze nu krijgen en hoe ziet de dyslexiebegeleiding er nu uit?
2. Hoe kun je de smartphone inzetten als hulpmiddel voor dyslectische leerlingen tijdens een Franse toets?
3. Wat is het effect van het gebruik van smartphones op het zelfvertrouwen van de dyslectische leerlingen van klas 2Ha en 3Ha?
Hoofdstuk 4 beschrijft de onderzoeksopzet. De onderzoekspopulatie bestaat uit 5 dyslectische leerlingen van de klassen 2Ha en 3Ha en twee Frans docenten. Als opzet is gekozen voor een kwalitatief onderzoek met wat kwantitatieve aspecten, waarbij een interview is gehouden met een focusgroep en schriftelijke vragenlijsten zijn afgenomen. Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten, waarin beschreven staat dat het gebruik van de smartphone even hoog scoort op het zelfvertrouwen als het hulpmiddel Kurzweil op de computer en bijna net zo hoog als het gebruik van A-3 formaat papieren toetsen. Hoofdstuk 6 beschrijft de conclusie, waarin naar voren komt dat uit het onderzoek is gebleken dat het gebruik van smartphones als hulpmiddel tijdens het maken van een Franse toets, niet tot nauwelijks een positief effect heeft op het zelfvertrouwen van de dyslectische leerlingen. Het hoofdstuk eindigt met een discussie waarin aanbevelingen gedaan worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingLerarenopleiding Frans
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerCS Vincent van Gogh, locatie Beilen
Datum2015-04-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk