De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verhuizen vieren en verlangen

een beschrijvend onderzoek naar de betekenis van sluiting van verzorgingshuis Warfheem voor de bewoners in relatie tot de kerkelijke gemeente Warffum

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Verhuizen vieren en verlangen

een beschrijvend onderzoek naar de betekenis van sluiting van verzorgingshuis Warfheem voor de bewoners in relatie tot de kerkelijke gemeente Warffum

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit verslag is het resultaat van een beschrijvend onderzoek naar de betekenis van sluiting van verzorgingshuis Warfheem voor de bewoners in relatie tot de kerkelijke gemeente Warffum.

Het is een hele impact in het leven van deze bewoners geweest om je dorp, het verzorgingshuis en de kerkelijke gemeente te moeten verlaten op je 90e ste, die ook nog niet eigen keuze is.
De bewonersgroep werd uit elkaar gehaald en ‘ieder moest een kant op’, zoals een bewoner dat verwoordde. Wat betekent dat voor de relatie met al die vertrouwde gezichten van betrokkenheid van de kerkelijke gemeente?
Of ‘verdwijnen’ de bewoners ongemerkt en onbedoeld uit beeld en verwateren ze als in een aquarel, waarin de kleuren geleidelijk vervagen en je alleen nog de contouren ziet?

Ik wilde naar een antwoord zoeken en ik heb daarbij gerichte deelvragen gekozen in relatie met de onderzoeksvraag, die bruikbaar waren voor de interviews.
Ik heb literatuur bestudeerd passend bij dit onderzoek en in de situatie waar de bewoners zich bevonden. De kenmerken van de leeftijd van de bewoners zijn tevens onderzocht en beschreven. De interviews heb ik geanalyseerd naar overeenkomsten en verschillen.
Vervolgens ben ik de belangrijkste tekstfragmenten langs gelopen en heb ik de topics gelabeld en die ik vooraf had bestudeerd. Deze kwamen overeen met de gevonden literatuur en er kwamen ook nieuwe topics uit.
De conclusies heb ik daarna getrokken en ik wil hiermee tot enkele aanbevelingen komen naar de kerkenraad van de Protestantse gemeente in Warffum.

Onderzoeksresultaten
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de ondervraagde bewoners zich allen verbonden voelen met de kerkelijke gemeente Warffum. Maar ze zijn ook nuchtere Groningers, die beseffen dat niet alles meer mogelijk is. Een verrassende uitkomst was dat enkele bewoners de weeksluiting -dat is een korte viering op vrijdagmiddag- hebben geïntroduceerd naar het verzorgingshuis van Baflo, waar ze overgeplaatst zijn.
Ook wordt er deelgenomen aan kerkdiensten in het verzorgingshuis in Winsum.
Oude ouderen blijken tot meer in staat dan ik vooraf had gedacht en ik moest mijn beeld daarin ook bijstellen.
De onderzochte bewoners houden vast aan hun geloof in God. Dit ondersteund hen in de acceptatie van de huidige situatie en stelt ze in staat telkens op zoek te gaan naar zingeving, ook ná de verhuizing.

Gebleken is dat de kerkelijke gemeente van Warffum over de consequenties die spelen bij een gedwongen verhuizing niet voorbereid is geweest. Deze situatie was en is immers nieuw voor de kerkenraad. Er was geen zicht op, waar de bewoners waren gebleven.
Dit onderstreept dat dit een leermoment is geweest voor de kerk en er zou discussie moeten komen over hoe om te gaan met dit soort situaties.
Onder punt 6.4 bij de aanbevelingen worden een aantal voorstellen gedaan die kunnen helpen in het omgaan van, en met de overgang van de bewoners naar een nieuwe situatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingGodsdienst-Pastoraal Werk
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerHogeschool Windesheim
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk