De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aanzet van een module voor het Ik-Boek te gebruiken binnen de Naschoolse Dagbehandeling van Lijn5 Gelderland te Apeldoorn.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Aanzet van een module voor het Ik-Boek te gebruiken binnen de Naschoolse Dagbehandeling van Lijn5 Gelderland te Apeldoorn.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een module voor het Ik-Boek te gebruiken
binnen de Naschoolse Dagbehandeling van Lijn5 Gelderland te Apeldoorn.

Er is onderzoek uitgevoerd op basis van literatuurstudie, interviews en een focusgesprek. Uit de
literatuurstudie is gebleken dat het Ik-Boek twee hoofddoelen heeft. Ten eerste het versterken van
het positieve zelfbeeld van het kind en ten tweede het vorm geven aan de eigen identiteit van het
kind. Verder hebben wij door middel van literatuurstudie ontdekt dat de competenties ten aanzien
van de hulpverlener, gericht op de attitude, denkwijze en opstelling erg belangrijk zijn binnen het
werken met het Ik-Boek.
Daarnaast hebben wij onderzocht welke informatie over een Ik-Boek al aanwezig was binnen de
instelling Lijn5. Hieruit is gebleken dat de regio Utrecht reeds werkt met een Ik-Boek, van dat
Ik-Boek hebben wij gebruik mogen maken tijdens ons onderzoek.


Verder hebben wij twee medewerkers van de Naschoolse Dagbehandeling geïnterviewd over hun ideeën en
opvattingen ten aanzien van het Ik-Boek. Ook hebben wij een focusgesprek georganiseerd waarbij de
behandelcoördinator en een ambulant hulpverlener van de Naschoolse Dagbehandeling aanwezig waren.
De belangrijkste overeenkomsten die naar voren kwamen waren: het belang van het positief
bekrachtigen van het kind, dat het Ik-Boek zo vorm gegeven moest worden dat het flexibel ingezet
kan worden binnen de Naschoolse Dagbehandeling en tenslotte dat het Ik-Boek er rustig,
overzichtelijk en aantrekkelijk uit moet zien.


Ten slotte hebben wij gekeken naar de implementatie van het Ik-Boek binnen de huidige werkwijze van
de Naschoolse Dagbehandeling. Hierin is duidelijk geworden dat de Naschoolse Dagbehandeling werkt
volgens de vraaggerichte methodiek en het Ik-Boek hierbinnen goed zou kunnen aansluiten. Door te
kijken naar het individu en het Ik-Boek hierop aan te sluiten.

Als laatste deel van ons onderzoek hebben wij de module van het Ik-Boek ontwikkeld.Naast deze literatuurstudies is binnen het cliëntenbestand van de Naschoolse Dagbehandeling gekeken
hoeveel kinderen eventueel baat zouden kunnen hebben bij het werken met het Ik-Boek. Dit hebben
we gedaan door naar de doelen te kijken binnen het subdomein identiteit/
zelfwaardering, omdat ze doormiddel van het Ik-Boek aan de doelen binnen dit subdomein kunnen
werken. Hieruit is gebleken dat tweederde van de kinderen baat zouden kunnen hebben bij het werken
met een Ik-Boek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersLijn5 Gelderland te Apeldoorn
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk