De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Grounding versus craving : de waarde van groundings- en centreringsoefeningen voor psychomotorische therapie in de verslavingszorg.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Grounding versus craving : de waarde van groundings- en centreringsoefeningen voor psychomotorische therapie in de verslavingszorg.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens mijn stage bij Tactus, instelling voor verslavingszorg, merkte ik dat er veel cliënten meerdere keren opgenomen waren voor behandeling omdat ze terug waren gevallen in gebruik. Bij navraag bleek dat ze niet opgewassen waren tegen de momenten waarin zij trek2 ervaren.
Ik ben toen gaan nadenken welke reden hier achter kon zitten en hoe dit probleem op te lossen is.
Mijn mening is dat de meeste cliënten de signalen van trek niet voelen in hun lichaam, omdat ze puur cognitief handelen. Door deze signalen over te slaan komen ze sneller tot gebruik.
Met deze gedachten in mijn achterhoofd, ben ik het gronden en centreren in de sessies gaan implementeren met als doelstelling het herkennen van lichaamssignalen en dit te vertalen naar de signalen van een trekmoment. Ik heb eerder al positieve resultaten behaald in het herkennen van lichaamssignalen gerelateerd aan presignalen van een woede-uitbarsting.
Tijdens het implementeren van het gronden en centreren in een pmt-sessie, heb ik erg veel gewerkt om de oefeningen in de juiste context te plaatsen . Ook heb ik veel moeten oefenen met attitudes en met het formuleren van de rationale. Ik ben erg tevreden over het verloop van mijn proces. Ik ben ook blij met het resultaat van het koppelen van de oefeningen aan het ervaren van een trekmoment. Er worden tal van thema's aangeboden met betrekking tot het gedrag van een cliënt en de gevolgen daarvan. Er wordt maar 1 thema aangeboden dat betrekking heeft op het in contact zijn met het lichaam. Daarvoor wordt de progressieve relaxatietherapie van Jacobson aangeboden, die er de nadruk op legt om, op een andere manier dan door middelengebruik, tot ontspanning te komen. Ook wordt bij arbeidsintensieve activiteiten de activiteit meerdere keren stilgelegd om stil te staan bij het herkennen van lichaamssignalen zoals een verhoogde hartslag, ademhaling, transpiratie, warmte en gevoelige plekken.
Doordat er geen gericht thema is dat door middel van het herkennen van lichaamssignalen leert om te kunnen omgaan met een trekmoment, ben ik op het idee gekomen van mijn vraagstelling:
Kunnen grondings -en centreringsoefeningen een hulpmiddel zijn om te werken aan het (h)erkennen van lichaamssignalen bij cliënten in de verslavingszorg met als doel het eerder signaleren van "trek" om een terugval in gebruik te voorkomen?
Het doel van deze casestudy is om te onderzoeken of je lichaamssignalen kunt herkennen door middel van grondings -en centreringsoefeningen en of dit gerelateerd kan worden aan het gevoel van een trekmoment.
Het doel van deze casestudy is om een nieuw thema te ontwikkelen voor de PMT binnen de verslavingszorg waardoor gewerkt kan worden aan het lichamelijk herkennen van een trek-moment om een terugval in gebruik te voorkomen.
Het verslag begint met een theoretisch gedeelte waarin omschreven staat wat verslaving, craving en grounding inhoudt. Vervolgens wordt er meer inzicht gegeven in de doelgroep door middel van de beschrijvingen van 2 cliënten. Daarna volgt er een beschrijving van de door mij uitgevoerde oefeningen met de gehanteerde methodieken, interventies en doelstellingen. Daar opvolgend worden de resultaten en conclusies per oefening beschreven.
Het verslag eindigt met de eindconclusies naar aanleiding van het door mij gevoerde onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
PartnersTactus, Rekken
Jaar2008
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk