De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Weerbaarheidstraining in het speciaal basis onderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Weerbaarheidstraining in het speciaal basis onderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
De leerlingen uit klas BB3 van de Elimschool te Rijssen blijken elkaars grenzen nauwelijks te herkennen waardoor het pedagogisch klimaat niet optimaal is. Om de probleemstelling te verduidelijk zijn de begrippen speciaal basisonderwijs, veilig pedagogisch klimaat, psychomotorische therapie, weerbaarheidstraining en Rots & Water verder uitgewerkt in het theoretisch kader.

Methode
In dit quasi-experimenteel onderzoek wordt het effect van het behandelprotocol 'Rots & Water' op het pedagogisch klimaat in de klas BB3 (N=20, 11-13 jaar oud) onderzocht. De Sementic Selection Test (SST) wordt drie maal afgenomen (voorafgaand aan de interventie, na sessie 4 en na sessie 8) en brengt de beleving van leerlingen over het klimaat in de klas in kaart. In de SST komen de thema's klas, schoolplein, kanjertraining en gym aan de orde, allen dragen bij aan het beantwoorden van de vraagstelling.

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat het pedagogisch klimaat in klas BB3 van het SBO de Elimschool niet is verbeterd. Zowel in de klas als op het schoolplein lijken de angst te zijn gestegen.

Discussie
De validiteit van het meetinstrument wordt in twijfel getrokken, doordat veel externe factoren invloed kunnen hebben op de beleving.

Conclusie
Het behandelprotocol Rots & Water heeft geen positieve bijdrage geleverd aan het pedagogisch klimaat in klas BB3 van de Elimschool.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingPsychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerHogeschool Windesheim
Datum2014-05-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk