De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De diagnosegroep onder de loep

' hoe kunnen observaties vanuit psychomotorische invalshoek bijdragen aan het advies over een passende voorziening voor leerlingen uit de diagnosegroep? '

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De diagnosegroep onder de loep

' hoe kunnen observaties vanuit psychomotorische invalshoek bijdragen aan het advies over een passende voorziening voor leerlingen uit de diagnosegroep? '

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek is een evaluerend onderzoek dat gericht is op het gedrag van de diagnosegroep leerlingen van de Utrechtse School(US) in verschillende contexten.
De leerlingen van de diagnosegroep volgden dit schooljaar voor het eerst psychomotorische training. Om te onderzoeken in hoeverre de observaties, die hieruit volgden, een aanvulling zijn is de volgende vraag ontstaan:
Komt er bij PMT ander observeerbaar gedrag naar voren dan bij sport en theorie? En leiden deze observaties tot een daadwerkelijk gebruik voor het schriftelijke vervolgadvies?
Om hier antwoord op te krijgen is er gebruik gemaakt van videoanalyses. Hieruit komt naar voren dat de verschillen in gedrag in de verschillende contexten minimaal zijn.
Naar aanleiding van dossieronderzoek is gebleken dat er gedurende het schooljaar een stijgende lijn is te zien in het gebruik van de PMT-observaties in de eindadviezen. Het thema concentratie is hierbij dominant.
De orthopedagoge heeft de PMT-observaties voornamelijk als ondersteunend ervaren. Wel geeft ze aan dat ze het idee heeft dat ze bepaald gedrag vaak eerder terug hoort vanuit de PMT, en pas in een later stadium ook vanuit andere lessen. Dit zou betekenen dat dankzij de PMT-observaties sneller tot relevante analyse gekomen kan worden, en er dus sneller een vervolgadvies kan komen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk