De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Leerlinggebonden financiering" (LGF)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Leerlinggebonden financiering" (LGF)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt beschreven wat het inhoudt om een leerling op de Simon Havingaschool (SHS) in Sneek met "Leerlinggebonden financiering" (LGF), cluster 3, te begeleiden.
Er wordt in gegaan op de problematiek van deze leerling, de begeleiding aan haar en de betekenis van de verschillende LGF- indicaties. Triangulatie vindt plaats door te onderzoeken of genoemde begeleiding als voorbeeld kan dienen voor andere leerlingen met een complexe hulpvraag op de SHS in Sneek. Er worden er diverse bronnen en onderzoeksmethoden gebruikt voor de volledigheid in dit onderzoek.
De ervaringen met LGF- begeleiding van de leerkracht, de ouders en andere begeleiders op de SHS in Sneek spelen een rol en worden door middel van vragenlijsten en interviews bij dit onderzoek in kaart gebracht. Op basis van voorgaande wordt er in hoofdstuk 5 "conclusie" een aantal aanbevelingen genoemd die voor de toekomstige begeleiding van leerlingen met een complexe hulpvraag op de SHS in Sneek een rol kan spelen. Waarbij er ook rekening gehouden wordt met de ontwikkelingen van passend onderwijs en de door de regering voorgenomen bezuinigingen hierop.
De belangrijkste bevindingen in het onderzoek zijn dat het voor D. erg belangrijk is om gestructureerde begeleiding met veel herhaling te krijgen. Daarbij moet de begeleiding gericht zijn op taalontwikkeling, sociale vaardigheden, werkhouding en acceptatie van haar epilepsie. Dat laatste door D. zelf als ook door de omgeving. Verder komt er uit het onderzoek naar voren dat de school baat heeft bij een meer gestructureerde aanpak van LGF-leerlingen, geïntegreerd in de al op de SHS bestaande 1-zorgroute die op handelingsgericht werken is gebaseerd. Echter, in het onderzoek wordt het belang van een protocol met een helder stappenplan voor LGF-leerlingen, niet door iedere LGF-begeleider onderschreven

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk