De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Hoe verlopen de contacten tussen MEE Drenthe en de gemeenten Assen, Westerveld en Borger-Odoorn? : zijn ze naar wens en wat kan er worden verbeterd?"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Hoe verlopen de contacten tussen MEE Drenthe en de gemeenten Assen, Westerveld en Borger-Odoorn? : zijn ze naar wens en wat kan er worden verbeterd?"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

MEE Drenthe is bij ons met de vraag gekomen hoe MEE zichtbaarder kan worden bij gemeentes en andere instellingen binnen Drenthe. Ons leek dit een erg interessant onderzoek, wij hadden nog niet eerder met MEE gewerkt en op dit organisatieniveau hadden wij geen ervaring. Tijdens gesprekken met onze begeleider kwamen wij erachter dat de vraag van MEE erg breed is en dat dit te uitgebreid was om daar een goed afstudeeronderzoek van te maken.
Omdat in januari 2007 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is ingevoerd en MEE Drenthe in 2010 gefinancierd dient te worden door de gemeentes van Drenthe, is het van belang dat MEE Drenthe goed in beeld is bij de gemeentes. Tijdens gesprekken met MEE vertelden zij dat ze ervaren dat MEE op dit moment niet goed in beeld is bij de gemeentes. Dit merken ze aan het aantal aanmeldingen van cliënten door de gemeentes.
MEE Drenthe en de gemeentes zullen in de toekomst meer met elkaar te maken krijgen, hierdoor is het belangrijk dat de onderlinge contacten naar wens verlopen. Om MEE in de toekomst meer zichtbaarheid te geven bij de gemeenten, is het van belang om eerst te onderzoeken hoe de contacten tussen MEE Drenthe en de gemeenten op dit moment verlopen.
We hebben met verschillende mensen gesproken binnen MEE en op school en zijn uiteindelijk tot de volgende onderzoeksvraag gekomen:
"Hoe verlopen de contacten tussen MEE Drenthe en de gemeenten Assen, Westerveld en Borger-Odoorn? Zijn ze naar wens en wat kan er worden verbeterd?"
We hebben ervoor gekozen om de contacten tussen MEE Drenthe en de gemeenten Assen, Westerveld en Borger-Odoorn te onderzoeken. Deze drie gemeenten hebben we onderzocht omdat MEE verwachtte dat deze drie gemeenten erg zouden verschillen in mate en vorm van contact.
Daarom hebben we de volgende deelvragen opgesteld om zo uiteindelijk de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.
- Hoe verlopen de contacten tussen MEE Drenthe en gemeente Assen?
- Hoe verlopen de contacten tussen MEE Drenthe en gemeente Westerveld?
- Hoe verlopen de contacten tussen MEE Drenthe en gemeente Borger-Odoorn?
- Wat zijn de verschillen in contacten tussen MEE Drenthe en de drie gemeentes?
Dit verslag begint met een inhoudelijke oriëntatie. We beschrijven hierin wat MEE Drenthe precies inhoudt en welke diensten ze aanbieden. In deze oriëntatie komt ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aan de orde, net als de gemeentes Assen, Westerveld en Borger-Odoorn.
Na de inhoudelijke oriëntatie komt de onderzoeksvraag met de deelvragen en de door ons opgestelde hypotheses.
Nadat we dit hebben weergegeven, beschrijven we in hoofdstuk vier hoe we het onderzoek hebben opgesteld. We beginnen met de methodische karakterisering van het onderzoek. Dan komt de beschrijving van de populatie, dan de beschrijving en verantwoording van de verschillende onderzoeksinstrumenten. Vervolgens beschrijven we de ervaring bij de dataverzameling en verwerkingen en preparatie van de gegevens. Als laatste komt in hoofdstuk vier de beschrijving en verantwoording van de analysebeslissingen aan de orde.
In hoofdstuk vijf zijn de resultaten van ons onderzoek te vinden. We starten met de uitwerking van de interviews die we hebben gehad met de consulenten van MEE Drenthe. Daarna komen de uitkomsten van de enquêtes die loketmedewerkers van de drie gemeenten hebben ingevuld, deze zijn verwerkt in grafieken. De uitkomsten zijn eerst per gemeente te vinden en daarna de antwoorden die in totaal gegeven zijn.
In hoofdstuk zes hebben we conclusies getrokken uit de uitkomsten die in hoofdstuk vijf weergegeven zijn. Deze hebben we per deelvraag beschreven.
In het laatste hoofdstuk evalueren we ons onderzoek en geven we aanbevelingen, adviezen en suggesties voor verder onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerMEE Drenthe, Assen
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk