De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Evaluatieonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Evaluatieonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De verlegenheidsituatie die de aanleiding is voor dit onderzoek betreft het geringere aantal leerlingen van het Atheneum leerjaar 2 dat aangemeld wordt bij de zorg van het Meander College in vergelijking tot de VMBO TL 2 leerlingen. De zorg wordt op het Meander College op de volgende wijze vorm gegeven: de remedial teacher (voor didactische problematiek), de orthopedagoog (voor didactische en pedagogische problematiek) en de jeugdhulpverlener (voor sociaal-emotionele problematiek). Deze personen worden ook wel de externen genoemd op het Meander College. Voorafgaand aan dit onderzoek heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de remedial teacher, de orthopedagoog en de zorgcoördinator en uit dit gesprek komt naar voren dat er gekeken mag worden of de zorg iets voor de Atheneum leerlingen kan betekenen. De VMBO TL 2 leerlingen worden in de praktijk vaker aangemeld dan de Atheneum 2 leerlingen.
De centrale vraagstelling luidt: Op welke wijze kan het huidige zorgaanbod (ten aanzien van remedial teaching, ondersteuning van de orthopedagoog en jeugdhulp ondersteuning) op het Meander College beter worden afgestemd op de zorgbehoeften van VMBO TL leerjaar 2 en Atheneumleerlingen leerjaar 2 volgens leerlingen, docenten en externen?
Ter beantwoording van de centrale vraagstelling is er allereerst een theoretische verdieping gegeven. Een Atheneum leerling kan men definiëren als een leerling met een IQ tussen de 110 en 135, er zijn bijna geen achterstanden op de didactische vaardigheden, maar er kan wel sprake zijn van een voorsprong op een aantal gebieden. Een VMBO TL leerling kan men definiëren als een leerling met een IQ tussen de 95 en 105, er kan sprake zijn van enig achterstand. Mocht er bij een VMBO TL leerling sprake zijn van twee didactische achterstanden en sociaal-emotionele problematiek dan zou de leerling in aanmerking kunnen komen voor LWOO (leerwegondersteunend onderwijs). Met LWOO kan de desbetreffende leerling de zorg om ondersteuning vragen in verband met extra middelen dat de school in kwestie voor deze leerling krijgt.
Landelijk worden er minder leerlingen van het Havo/Atheneum bij het ZAT (Zorg Advies Team) aangemeld. Het gaat hierbij meestal om gedragsproblemen en niet om didactische problemen.
Het praktische gedeelte van dit onderzoek heeft gestalte gekregen in een school voor voorgezet onderwijs en richt zich op de desbetreffende leerlingen, mentoren, docenten, afdelingsleiders, de orthopedagoog, de remedial teacher en de rectrix. De leerlingen hebben tijdens een lesuur een enquête ingevuld en de overige personen zijn geïnterviewd.
Uit de resultaten blijkt dat de Atheneum 2 leerlingen en de VMBO TL 2 leerlingen de huidige aangeboden zorg voldoende vinden. Tevens is het zo dat de Havo/Atheneum leerlingen in onvoldoende mate worden begeleid door de vakdocenten.
De conclusie is dat de huidige geboden zorg aansluit bij de zorgbehoeften van de Atheneum leerlingen klas 2 en bij die van de VMBO leerlingen klas 2. Echter de zorg blijft wel buiten de klas in plaats van binnen de klas. Om een betere begeleiding te bewerkstelligen en docenten beter toe te rusten in vaardigheden op didactisch vlak is het raadzaam om de remedial teacher binnen de klas te halen. Uiteindelijk zal de basiszorg van het Meander College uitgebreid worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnersMeander College te Zwolle
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk