De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Overvraging in praktijk bij Begeleid Zelfstandig wonen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Overvraging in praktijk bij Begeleid Zelfstandig wonen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen de doelgroep waar ik werkzaam ben, is het altijd lastig om in te schatten wat een cliënt begrijpt en wat niet. De clienten wonen begeleid zelfstandig, maar hoe zelfstandig kunnen zij eigenlijk zijn? Door de verstandelijke beperking van de cliënt, is hij of zij niet altijd zelf in staat om aan te geven wat zij wel en niet kan. Hierdoor bestaat er kans op overvraging van de cliënt, waardoor de begeleiding niet meer aansluit bij de vraag van de cliënt.

Dit onderzoek dient de medewerkers die werken met de cliënten die zelfstandig wonen handvaten te geven, waardoor overvraging vroegtijdig wordt gesignaleerd. Hierna kan begeleiding waarnodig worden aangepast, waardoor deze weer aansluit bij de vraag van de cliënt. Het onderzoek is uitgevoerd onder de clienten die begeleidt wonen binnen de Parabool te Heino. Vanzelfsprekend kunnen de onderzoeksresultaten ook elders ingezet en toegepast worden

De volgende onderzoeksvraag staat in mijn onderzoek centraal ;
"Hoe kan stichting de Parabool voorkomen, dat cliënten van Begeleid Zelfstandig Wonen overvraagd worden".
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag heb ik gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Deze methoden zijn: "Observeren, interviewen en theoretische verantwoording vanuit de literatuur". De theorie die ik gebruikt heb is voornamelijk gericht op overvraging, maar ook de onderzoeksmethode. De interviewen zijn hierbij theoretisch verantwoord.
Het doel van dit onderzoek is om de ambulant begeleiders aanbevelingen te doen, hoe overvraging eerder gesignaleerd of voorkomen kan worden.
Om het onderzoek te verrichten, is er gebruikt gemaakt van deelvragen welke na onderzoek aanvullende informatie zullen geven die nodig zijn om het onderzoek te verrichten en de uiteindelijke aanbevelingen te kunnen geven.
Het onderzoek en de interviews zijn toegespitst tot de cliënten die Begeleid Zelfstandig Wonen binnen de Parabool te Heino, omdat anders de omvang van het onderzoek te groot zou worden. Vanzelfsprekend kunnen de aanbevelingen van dit onderzoek waar mogelijk toegepast worden binnen andere cliënten woonachtig binnen de Parabool
Een conclusie uit dit onderzoek is dat er bij de cliënten die Begeleid Zelfstandig Wonen binnen de Parabool te Heino overvraging plaats vindt op het gebied van het wonen en werken. Dit heeft te maken met de eisen die de cliënt aan zichzelf stelt, maar ook door de eisen die de maatschappij aan de cliënt stelt. Daarnaast is duidelijk geworden wat veelal de symptomen/signalen zijn van overvraging. Belangrijk is dat de medewerkers deze symptomen ook herkennen zodat overvraging eerder gesignaleerd kan worden.
Wanneer de in de theorie gevonden bevindingen worden vergeleken met de inzichten vanuit de interviews, worden een aantal gelijkenissen gevonden. Hierdoor kan overvraging eerder gesignaleerd worden. Eén opvallende uitkomst en dus advies is dat het belangrijk is dat de begeleider een goede beeldvorming heeft van de cliënt, wat hij/zij kan en aankan.
Dit onderzoeksrapport kan een nuttige bijdrage leveren aan de professionele werkwijze van de afdeling.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerStichting De Parabool, Heino
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk