De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Invloed KRW op de constructieve waterbouw : opleverrapport afstudeeronderzoek

Open access

Rechten:

Invloed KRW op de constructieve waterbouw : opleverrapport afstudeeronderzoek

Open access

Rechten:

Samenvatting

Water. Nederland is omringt door water. Rivieren, kanalen, meren en sloten. De waterbouw heeft hier dagelijks mee te maken. Om ervoor te zorgen dat dit water van voldoende kwaliteit is, heeft de Europese Unie de KRW opgesteld. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), heeft als doel om tegen 2027 al het oppervlakte- en grondwater in Europa in een goede staat te brengen. Echter, de realiteit in Nederland vertelt een ander verhaal. Geen enkel oppervlaktewater voldoet momenteel aan de KRW doelstellingen en zowel de kwaliteit als kwantiteit van het grondwater zijn onvoldoende. Sinds 2009 is de situatie zelfs verslechterd, wat tegen de principes van de KRW ingaat. De integratie van de KRW in de Omgevingswet vanaf 2024 brengt strengere toetsingskaders met zich mee. Dit zorgt voor onzekerheid onder waterbouwers over de uitvoerbaarheid van hun projecten. Constructieve waterbouwprojecten, zoals oeververvanging, hebben namelijk onvermijdelijk invloed op de waterkwaliteit. Het verwijderen van oude damwanden kan bijvoorbeeld vervuilde grond in het oppervlaktewater brengen. Deze tijdelijke achteruitgang van de waterkwaliteit is volgens de KRW verboden en bemoeilijkt de vergunningverlening voor dergelijke projecten. Uit deze onzekerheid bij de markt, is het doel van dit onderzoek opgesteld “Het ontwikkelen en vergelijken van een innovatieve uitvoeringsmethode, ter voorkoming van tijdelijke achteruitgang. En het inzichtelijk maken van deze innovatieve aanpak binnen een afwegingskader met als resultaat het verkrijgen van een vergunning vanaf 2027.” Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: "In welke mate kan de tijdelijke achteruitgang van de waterkwaliteit tijdens de uitvoering van constructieve waterbouwprojecten worden geminimaliseerd door middel van een bestaande of alternatieve uitvoeringsmethode, met als primair doel te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water doelstellingen en daarmee de kans op het verkrijgen van een vergunning voor de uitvoering van het werk te vergroten?".

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingDomein Techniek
PartnerBeens Groep Constructieve Waterbouw
Datum2024-06-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk