De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Referentieniveaus en dyslexie in het MBO

op weg naar een passende ondersteuning voor cursisten met dyslexie in het Friesland College

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Referentieniveaus en dyslexie in het MBO

op weg naar een passende ondersteuning voor cursisten met dyslexie in het Friesland College

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij aanvang van het cohort 2010- 2011 is het Friesland College gestart met een nieuw taalbeleid. Daarnaast is in maart 2010 het Protocol Dyslexie MBO uitgekomen, dit protocol moet ingepast worden in het nieuwe taalbeleid.
De dyslexiebegeleiding moet door het Servicecentrum Cursisten van het Friesland College overgedragen worden aan de docenten Nederlands die zich gaan specialiseren tot dyslexiespecialist.
De onderzoeksvraag is: "Zien de docenten Nederlands zichzelf als competent op het gebied van begeleiden van de cursist met dyslexie of is er in het volgende jaar (cohort 2011-2012) meer nodig om aan de competenties te werken"?
De gegevens zijn verzameld door middel van literatuurstudie, telefonische interviews met 15 cursisten met de diagnose dyslexie, een docentenenquête ingevuld door 10 aankomende dyslexiespecialisten en een aantal andere procesgerichte gesprekken en interviews.
Gebleken is dat cursisten graag gehoord willen worden en goede tips kunnen geven voor een passende begeleiding bij dyslexie. Bij de meeste docenten is nog veel scholing nodig maar de motivatie hiertoe is groot. Een voorwaarde is dat duidelijk wordt wat de taakomschrijving gaat worden en hoeveel tijd daarvoor beschikbaar is.
De aanbevelingen zijn gericht op vier gebieden:
• De hiërarchie van de scholingsbehoefte op basis van de resultaten van de docentenenquête.
• De secundaire problemen waaronder de psychosociale problematiek.
• De overige aanbevelingen waaronder het inzetten van Sprint² bij dyslectische cursisten.
• Het borgen van de kwaliteit van de dyslexiebegeleiding binnen het Friesland College.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk